Preppr helps Businesses on Instagram to Schedule and Auto-post.
Learn More
Photos and video with hashtag #gm

#gm

  • 11.1M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
  • Grid
  • List
  • Columns
- Заела эта песня 🎶 ,,Сломанная лапка, ожерелье, не идите, пожалуйста’’ 😂✌🏻 Надеюсь, после этого видео ваше настроение поднялось😜 Всем хорошего вечера✌🏻✌🏻 Крутые @potupinastya _________________________ #dance #work #metro #mayakovskaya #life #mood #gm #goodmorning #soon #home #love #тролль #времяистекло #тыменянетролль #relax #happybirthday #метро #танцы
- Заела эта песня 🎶 ,,Сломанная лапка, ожерелье, не идите, пожалуйста’’ 😂✌🏻 Надеюсь, после этого видео ваше настроение поднялось😜 Всем хорошего вечера✌🏻✌🏻 Крутые @potupinastya _________________________ #dance #work #metro #mayakovskaya #life #mood #gm #goodmorning #soon #home #love #тролль #времяистекло #тыменянетролль #relax #happybirthday #метро #танцы
- Заела эта песня 🎶 ,,Сломанная лапка, ожерелье, не идите, пожалуйста’’ 😂✌🏻 Надеюсь, после этого видео ваше настроение поднялось😜 Всем хорошего вечера✌🏻✌🏻 Крутые @potupinastya _________________________ #dance #work #metro #mayakovskaya #life #mood #gm #goodmorning #soon #home #love #тролль #времяистекло #тыменянетролль #relax #happybirthday #метро #танцы
- ورودی شرقی کاخ پست سوم ورودی شرقی یا همان درگاه شرقی کاخ دروازه ملل، شباهت زیادی به ورودی غربی این مجموعه از نظر طراحی بنا و اندازه های ساخته شده، دارد. تنها تفاوت این ورودی با وردی غربی، وجود مسجمه های بسیار بزرگ با سر انسان، بدن گاو بال های یک عقاب بزرگ است که به جای گاوهای نگهبان ورودی غربی، بر روی دیوارهای ورودی شرقی قرار گرفته اند. در قسمت سری این مسجمه های ابوالهول تاج بلندی وجود دارد که استوانه ای شکل است و از دو نوار تزئین شده با گل های دوازده پر طراحی شده است. از نوار پایینی این تاج، سه جفت شاخ موازی به سمت بالا روییده است و گویی بیانگر عدد ٨می باشد. بال های تعبیه شده برای این مجسمه های بزرگ به صورت داسی شکل و شاه پرهایی چشم نواز می باشند و پاهای آنان نیز به خوبی نشان دهنده مستحکم و استوار بودنشان است. افق دید این مسجمه های ابوالهول به سمت شرق و کوهستان های آن نواحی می باشد و مقابل آنان نیز خیابان سپاهیان با عرض 9.70 متر و همچنین طولی 92 متری قرار گرفته است. البته ناگفته نماند در زمان آبادی این بنا، دیوارهای خشتی مستحکمی وجود داشته اند که با گذر از آن ها به دروازه نیمه تمام و سپس به حیاط شمالی بنای صد ستون می رسیدیم. در خصوص خیابان سپاهیان این نکته را نیز باید بگوییم که در این خیابان مکان دقیقی برای استقرار دسته های مختلف نگهبانی در گذشته های بسیار دور تعبیه شده بوده است. همانطور که در کل مطلب به آن اشاره کردیم؛ کاخ دروازه ملل یک مکان موقتی برای کسانی بود که در گذشته قصد ورود به دیگر بناها و کاخ پرسپولیس را داشته اند! در این کاخ ورودی غربی به منزله ورود به خود کاخ دروازه ملل و ورودی های شرقی و جنوبی نیز، درب های خروجی از کاخ پرسپولیس موقتی بوده اند. کاخ دروازه ملل از یک اتاق انتظار بزرگ تشکیل می شود و آن طور که از اسناد و مدارک به دست آمده، مشخص شده است؛ ورودی شرقی کاخ پرسپولیس برای خروجی سران حکومتی و بزرگان ایرانی بوده و آن ها را به سمت کاخ مجلل صد ستون هدایت می کرده است و ورودی جنوبی نیز مخصوص سایر نجوا و روسای قبایل مختلف تحت حمایت هخامنشیان بوده است و آن ها را به سمت آپادانا منتقل می کرده است!
- ورودی شرقی کاخ پست سوم ورودی شرقی یا همان درگاه شرقی کاخ دروازه ملل، شباهت زیادی به ورودی غربی این مجموعه از نظر طراحی بنا و اندازه های ساخته شده، دارد. تنها تفاوت این ورودی با وردی غربی، وجود مسجمه های بسیار بزرگ با سر انسان، بدن گاو بال های یک عقاب بزرگ است که به جای گاوهای نگهبان ورودی غربی، بر روی دیوارهای ورودی شرقی قرار گرفته اند. در قسمت سری این مسجمه های ابوالهول تاج بلندی وجود دارد که استوانه ای شکل است و از دو نوار تزئین شده با گل های دوازده پر طراحی شده است. از نوار پایینی این تاج، سه جفت شاخ موازی به سمت بالا روییده است و گویی بیانگر عدد ٨می باشد. بال های تعبیه شده برای این مجسمه های بزرگ به صورت داسی شکل و شاه پرهایی چشم نواز می باشند و پاهای آنان نیز به خوبی نشان دهنده مستحکم و استوار بودنشان است. افق دید این مسجمه های ابوالهول به سمت شرق و کوهستان های آن نواحی می باشد و مقابل آنان نیز خیابان سپاهیان با عرض 9.70 متر و همچنین طولی 92 متری قرار گرفته است. البته ناگفته نماند در زمان آبادی این بنا، دیوارهای خشتی مستحکمی وجود داشته اند که با گذر از آن ها به دروازه نیمه تمام و سپس به حیاط شمالی بنای صد ستون می رسیدیم. در خصوص خیابان سپاهیان این نکته را نیز باید بگوییم که در این خیابان مکان دقیقی برای استقرار دسته های مختلف نگهبانی در گذشته های بسیار دور تعبیه شده بوده است. همانطور که در کل مطلب به آن اشاره کردیم؛ کاخ دروازه ملل یک مکان موقتی برای کسانی بود که در گذشته قصد ورود به دیگر بناها و کاخ پرسپولیس را داشته اند! در این کاخ ورودی غربی به منزله ورود به خود کاخ دروازه ملل و ورودی های شرقی و جنوبی نیز، درب های خروجی از کاخ پرسپولیس موقتی بوده اند. کاخ دروازه ملل از یک اتاق انتظار بزرگ تشکیل می شود و آن طور که از اسناد و مدارک به دست آمده، مشخص شده است؛ ورودی شرقی کاخ پرسپولیس برای خروجی سران حکومتی و بزرگان ایرانی بوده و آن ها را به سمت کاخ مجلل صد ستون هدایت می کرده است و ورودی جنوبی نیز مخصوص سایر نجوا و روسای قبایل مختلف تحت حمایت هخامنشیان بوده است و آن ها را به سمت آپادانا منتقل می کرده است!
- ورودی شرقی کاخ پست سوم ورودی شرقی یا همان درگاه شرقی کاخ دروازه ملل، شباهت زیادی به ورودی غربی این مجموعه از نظر طراحی بنا و اندازه های ساخته شده، دارد. تنها تفاوت این ورودی با وردی غربی، وجود مسجمه های بسیار بزرگ با سر انسان، بدن گاو بال های یک عقاب بزرگ است که به جای گاوهای نگهبان ورودی غربی، بر روی دیوارهای ورودی شرقی قرار گرفته اند. در قسمت سری این مسجمه های ابوالهول تاج بلندی وجود دارد که استوانه ای شکل است و از دو نوار تزئین شده با گل های دوازده پر طراحی شده است. از نوار پایینی این تاج، سه جفت شاخ موازی به سمت بالا روییده است و گویی بیانگر عدد ٨می باشد. بال های تعبیه شده برای این مجسمه های بزرگ به صورت داسی شکل و شاه پرهایی چشم نواز می باشند و پاهای آنان نیز به خوبی نشان دهنده مستحکم و استوار بودنشان است. افق دید این مسجمه های ابوالهول به سمت شرق و کوهستان های آن نواحی می باشد و مقابل آنان نیز خیابان سپاهیان با عرض 9.70 متر و همچنین طولی 92 متری قرار گرفته است. البته ناگفته نماند در زمان آبادی این بنا، دیوارهای خشتی مستحکمی وجود داشته اند که با گذر از آن ها به دروازه نیمه تمام و سپس به حیاط شمالی بنای صد ستون می رسیدیم. در خصوص خیابان سپاهیان این نکته را نیز باید بگوییم که در این خیابان مکان دقیقی برای استقرار دسته های مختلف نگهبانی در گذشته های بسیار دور تعبیه شده بوده است. همانطور که در کل مطلب به آن اشاره کردیم؛ کاخ دروازه ملل یک مکان موقتی برای کسانی بود که در گذشته قصد ورود به دیگر بناها و کاخ پرسپولیس را داشته اند! در این کاخ ورودی غربی به منزله ورود به خود کاخ دروازه ملل و ورودی های شرقی و جنوبی نیز، درب های خروجی از کاخ پرسپولیس موقتی بوده اند. کاخ دروازه ملل از یک اتاق انتظار بزرگ تشکیل می شود و آن طور که از اسناد و مدارک به دست آمده، مشخص شده است؛ ورودی شرقی کاخ پرسپولیس برای خروجی سران حکومتی و بزرگان ایرانی بوده و آن ها را به سمت کاخ مجلل صد ستون هدایت می کرده است و ورودی جنوبی نیز مخصوص سایر نجوا و روسای قبایل مختلف تحت حمایت هخامنشیان بوده است و آن ها را به سمت آپادانا منتقل می کرده است!
- こどもがインフルになったり、出産したりしてバタバタな日々でした(⊙⊙) * 入院中のご飯も美味しかったのですが、家が落ち着きます😅 さて、これからぼちぼち頑張ろ💕 * 写真は、#クロックムッシュ 🍳🍳 #パン作り#朝ごパン#cookingram #おうちパン#おうちぱん#パン好きな人と繋がりたい#パンのある暮らし#パンのある生活 #パンスタグラム#手ごねパン#手作りパン#パン部#手作りぱん#instafood #やきたてパン #焼きたてパン#gm
- こどもがインフルになったり、出産したりしてバタバタな日々でした(⊙⊙) * 入院中のご飯も美味しかったのですが、家が落ち着きます😅 さて、これからぼちぼち頑張ろ💕 * 写真は、#クロックムッシュ 🍳🍳 #パン作り#朝ごパ #cookingram #おうちパン#おうちぱん#パン好きな人と繋がりたい#パンのある暮らし#パンのある生活 #パンスタグラム#手ごねパン#手作りパン#パン部#手作りぱ #instafood #やきたてパン #焼きたてパ #gm
- こどもがインフルになったり、出産したりしてバタバタな日々でした(⊙⊙) * 入院中のご飯も美味しかったのですが、家が落ち着きます😅 さて、これからぼちぼち頑張ろ💕 * 写真は、#クロックムッシュ 🍳🍳 #パン作り#朝ごパン#cookingram #おうちパン#おうちぱん#パン好きな人と繋がりたい#パンのある暮らし#パンのある生活 #パンスタグラム#手ごねパン#手作りパン#パン部#手作りぱん#instafood #やきたてパン #焼きたてパン#gm
- Успей записаться, только до конца января❗ Звони ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 ❗ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✅Химчитска ✅Полировка ✅Ремонт пластика ✅Установка и подгонка обвесов ✅Ремонт стекловолокна ✅Аэрография Полный спектр услуг по обслуживанию, ремонта и тюнингу вашего верного железного друга! •••••••••••••••••••••••••••••••• 🏨Новосибирск, Богдана Хмельницкого д. 109 🏨Новосибирск, Кирова д. 272 к. 1 ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 📞WhatsApp +7 (913)016-92-92 ••••••••••••••••••••••••••••••••• . #Detroit54 #сто #мотор #капиталка #ремонтдвигателя #ремонтдвижков #любойремонт #капилтаканама #ремонтавто #ремотходовки #мотористы #altezzaclub #altezzaclubnsk #стоновосибирск #автосервис #gm #chevrolet #express #lincoln #navigator #honda #bmw #toyota #mercedes #audi #porsche #nissan
- Успей записаться, только до конца января❗ Звони ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 ❗ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✅Химчитска ✅Полировка ✅Ремонт пластика ✅Установка и подгонка обвесов ✅Ремонт стекловолокна ✅Аэрография Полный спектр услуг по обслуживанию, ремонта и тюнингу вашего верного железного друга! •••••••••••••••••••••••••••••••• 🏨Новосибирск, Богдана Хмельницкого д. 109 🏨Новосибирск, Кирова д. 272 к. 1 ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 📞WhatsApp +7 (913)016-92-92 ••••••••••••••••••••••••••••••••• . #Detroit54 #сто #мотор #капиталка #ремонтдвигателя #ремонтдвижков #любойремонт #капилтаканама #ремонтавто #ремотходовки #мотористы #altezzaclub #altezzaclubnsk #стоновосибирск #автосервис #gm #chevrolet #express #lincoln #navigator #honda #bmw #toyota #mercedes #audi #porsche #nissan
- Успей записаться, только до конца января❗ Звони ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 ❗ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✅Химчитска ✅Полировка ✅Ремонт пластика ✅Установка и подгонка обвесов ✅Ремонт стекловолокна ✅Аэрография Полный спектр услуг по обслуживанию, ремонта и тюнингу вашего верного железного друга! •••••••••••••••••••••••••••••••• 🏨Новосибирск, Богдана Хмельницкого д. 109 🏨Новосибирск, Кирова д. 272 к. 1 ☎️ тел. +7 (383) 383-23-15 📞WhatsApp +7 (913)016-92-92 ••••••••••••••••••••••••••••••••• . #Detroit54 #сто #мотор #капиталка #ремонтдвигателя #ремонтдвижков #любойремонт #капилтаканама #ремонтавто #ремотходовки #мотористы #altezzaclub #altezzaclubnsk #стоновосибирск #автосервис #gm #chevrolet #express #lincoln #navigator #honda #bmw #toyota #mercedes #audi #porsche #nissan
- Muchas veces los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y hasta te sobran dedos. Y sin darnos cuenta, somos más suertudos de lo que podemos llegar a creer. Porque como dicen por ahí, siempre es mejor calidad a cantidad. Y menos siempre será más. Y es que hay veces que no necesitas tener más, si tienes alguien ahí que va a estar cuando más lo necesites, cuando ni siquiera lo pidas. Alguien que es capaz de entenderte sin ni siquiera hablar. Que no evita que te caigas, sino que deja que lo hagas y luego está ahí para ayudarte a aprender. Que no te levanta cuando te caes, pero que te anima a que lo hagas. Alguien con quien el tiempo no importa, que pueden pasar meses sin veros y un día cualquiera con una caña se olvida todo y parece que os visteis ayer. Que todo sigue igual, a pesar de todo. A pesar de nada. Hay amigos que se merecen una palabra más grande. Porque te han aguantado en todas tus facetas, porque te han aceptado tal y como eres, porque te han hecho más grande, más bueno y más de todo. Que llegaron un día porque sí, porque les dio la gana. Y decidieron quedarse. En las buenas, en las malas. Y en todas. Siempre. 👭💕
- Muchas veces los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y hasta te sobran dedos. Y sin darnos cuenta, somos más suertudos de lo que podemos llegar a creer. Porque como dicen por ahí, siempre es mejor calidad a cantidad. Y menos siempre será más. Y es que hay veces que no necesitas tener más, si tienes alguien ahí que va a estar cuando más lo necesites, cuando ni siquiera lo pidas. Alguien que es capaz de entenderte sin ni siquiera hablar. Que no evita que te caigas, sino que deja que lo hagas y luego está ahí para ayudarte a aprender. Que no te levanta cuando te caes, pero que te anima a que lo hagas. Alguien con quien el tiempo no importa, que pueden pasar meses sin veros y un día cualquiera con una caña se olvida todo y parece que os visteis ayer. Que todo sigue igual, a pesar de todo. A pesar de nada. Hay amigos que se merecen una palabra más grande. Porque te han aguantado en todas tus facetas, porque te han aceptado tal y como eres, porque te han hecho más grande, más bueno y más de todo. Que llegaron un día porque sí, porque les dio la gana. Y decidieron quedarse. En las buenas, en las malas. Y en todas. Siempre. 👭💕
- Muchas veces los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Y hasta te sobran dedos. Y sin darnos cuenta, somos más suertudos de lo que podemos llegar a creer. Porque como dicen por ahí, siempre es mejor calidad a cantidad. Y menos siempre será más. Y es que hay veces que no necesitas tener más, si tienes alguien ahí que va a estar cuando más lo necesites, cuando ni siquiera lo pidas. Alguien que es capaz de entenderte sin ni siquiera hablar. Que no evita que te caigas, sino que deja que lo hagas y luego está ahí para ayudarte a aprender. Que no te levanta cuando te caes, pero que te anima a que lo hagas. Alguien con quien el tiempo no importa, que pueden pasar meses sin veros y un día cualquiera con una caña se olvida todo y parece que os visteis ayer. Que todo sigue igual, a pesar de todo. A pesar de nada. Hay amigos que se merecen una palabra más grande. Porque te han aguantado en todas tus facetas, porque te han aceptado tal y como eres, porque te han hecho más grande, más bueno y más de todo. Que llegaron un día porque sí, porque les dio la gana. Y decidieron quedarse. En las buenas, en las malas. Y en todas. Siempre. 👭💕

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.