jackson_got7's Instagram Profile

Fanbase for GOT7's Jackson

@jackson_got7

Add to circle
Instagram photo by jackson_got7 - I miss the old Jackson so bad, I miss the Jackson back when debut era.... 王嘉爾,而家既你身上會唔會仲有關於香港既野?會唔會有852飾物?簽名會唔會有852呢3個數字?  我好想你答有,但我知道係無。而家你心入面、口講都係得兩個字(大家明的)  我好想以前既你番黎...好想好想  #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 #hongkong #taiwan #tzuyu  #twice #standbyyu  @jacksonwang852g7
- I miss the old Jackson so bad, I miss the Jackson back when debut era.... 王嘉爾,而家既你身上會唔會仲有關於香港既野?會唔會有852飾物?簽名會唔會有852呢3個數字? 我好想你答有,但我知道係無。而家你心入面、口講都係得兩個字(大家明的) 我好想以前既你番黎...好想好想 #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 #hongkong #taiwan #tzuyu #twice #standbyyu @jackso...
jackson_got7 jackson_got7
angelmelodysweet - 本來我很支持他 覺得他代表香港出道 是為港爭光 可是 現在 對他失望 他說自己是中國人當然冇問題 利益當前 當然爭著愛國 加上他媽媽也是中國長大 可是 他見在一收常態 中國至上 只會令喜愛他的香港人討厭 反感
angelmelodysweet - 但他可能想 錢才是王道 香港人喜不喜愛又有什麼關係 中國人喜不喜愛才最重要
jackson_got7 - Fanbase for GOT7's Jackson @angelmelodysweet 我就係咁既諗法。因為佢確實係中國人我唔否認,但人唔好忘根。佢係靠「來自香港」而為人熟識,本來開口埋口都係香港,而家我唔洗講大家有眼見有耳聽。呢樣野我先最反感。
angelmelodysweet - 係 我認同飲水思源。 或許是公司或身邊的人
angelmelodysweet - 的提點, 我只這樣想才不至於太討厭他
angelmelodysweet - 有時覺得他也可憐 bambam他們就沒有這樣的政治問題
yumiko_tong - 👧.:) @99xxliii,
cifufuhang - 😊 @yvonne_lrh 👍👍
Instagram photo by jackson_got7 - 子瑜~不要擔心 很多人支持你的 我是igot7 也是香港人 我認為勇敢做自己的人沒有錯  相反,一個如此沒有量度的國家做出這樣的封殺行為才令人嘔心。  Tzuyu, as an IGOT7, as a Hongkonger, I support you and I don't think you have done wrong.  #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 #twice #tzuyu @jacksonwang852g7
- 子瑜~不要擔心 很多人支持你的 我是igot7 也是香港人 我認為勇敢做自己的人沒有錯 相反,一個如此沒有量度的國家做出這樣的封殺行為才令人嘔心。 Tzuyu, as an IGOT7, as a Hongkonger, I support you and I don't think you have done wrong. #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 #twice #tzuyu @jacksonwang852g7
jackson_got7 jackson_got7
sulingchu - Tia。 呵呵。如果王嘉尔看到你说的这些话,他的心情会是怎样的呢?🌝他的fans居然讨厌他的国家。而且他还那么的爱国,我也是心疼他啊。
jackson_got7 - Fanbase for GOT7's Jackson @sulingchu 我有說過討厭國嗎?我是說封殺子瑜這個行為令人嘔心,請你看清楚。
yocari.id - Hoya Kreps! 🍭 Im really glad to read your caption. 🙊
elmosnsd - Whatis<3luv @jackson_got7 算吧 !有的人 愛国愛上腦
jia2er - 环球时报官方微博评论,一个想在中国赚大钱的公司,居然在面对台湾艺人的国籍问题上“打马虎眼”,如果你JYP是“揣着明白装糊涂”,想在台湾和大陆两头赚钱,给我们耍“一边一国”,那么贵公司在我们大陆人眼中已经可以直接“狗带”了。 #国家面前无偶像# 只有一个中国,中华人民共和国。
exo_sj_0061 - 支瑜加油💪❤❤
Instagram photo by jackson_got7 - 150713 ✪ "Just Right" MV ✪ Jackson's rap part 2  #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 @jacksonwang852g7
- 150713 ✪ "Just Right" MV ✪ Jackson's rap part 2 #jackson #wang #jacksonwang #wangjackson #got7 #igot7 #wangkayee #852 @jacksonwang852g7
jackson_got7 jackson_got7
menti_pongen_ - Menti Pongen Love this part so much :* :*
bebapngo_9x - Ngô Thị Phương Thảo I love you "Jackson" ❤️❤️❤️
shee_chen_shee - ~ Ashee ~ @preestagram ouff :$ 😍
dunia_realy - Ďúńå śhaìďà asa gyan maikarawa qainakat hichy ppe male @shnyar_wang852
shnyar_wang852 - Jackson wang 王嘉爾 왕 잭슨 Hhhhhh aslan bshleyt naykamawa gawawakam. Hhhhhh kara awa bo la posty jacksona shty wa aleyt nawy jacki pis makan @dunia_realy
regina_jawa - Regina Nirmala Jawa Fitfiuu~ @eksa_belinda88
keesama - Yakira @sam.jnr dem lips