Photos and video with hashtag #w

#w

  • 4.2M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- دور دوم گروهF انگلیس ۱ (بکهام) آرژانتین ۰ به همراه قسمت داوری چوب خدا!!! یادمه این سرستون روزنامه ی جام جم بود که تو یه ستون جام جهانی دو هزار و دو رو پوشش میداد و با دید ژورنالیستی به اتفاقات روز دوم گروه ششم پرداخته بود.بعدها با یکی از دوستان که طرفدار برزیل بود در مورد این صحنه بحث میکردم و اون به من گفت اوون چهار سال قبل هم این کار رو انجام داده بود اما چون انگلیس حذف شد بازتاب نداشت و در آخر گفت همون قدر که به مارادونا حق میدم به اوون هم حق میدم!!! با علم به دشمنی برزیل و آرژانتین جوابی ندادم اما با اینکه طرفدار آرژانتین نیستم تو یه حس با اونا اشتراک دارم؛تنفر از انگلیس اگه مارادونا با روحیه ی پرشور مختص آمریکای جنوبی گلش رو دست خدا میگفت اما انگلیسیها دایو اوون رو انتقامی میدونستن که خودشون گرفتن.این رو از تماشاگر مغروری میشد فهمید که توی بازی با نیجریه پارچه نوشته ای همراه خودش داشت که روش نوشته بود:"فریب داور زشته دیگو؟"(عکسش رو گیر بیارم حتما میذارم) بازیهای آرژانتین و انگلیس همیشه پراز جنجالهای داوری بوده اما نه بخاطر سطح نزدیک بهم فوتبال دو کشور. برای من طرفدار ایتالیاندیدن ستاره ی خوش تیپی مثل باتیستوتا و کلودیو لوپز ناراحت کننده تر بود تا حذف امیل هسکی و اریکسونی که حتی بلد نبود خوشحالی رو نشون بده. و البته کولینایی که به پاداش این اشتباه سوت قضاوت بازی فینال رو گرفت و به مدالی که به گردنش انداختن بوسه زد!!! #argentina #argentinian #england #beckham #davidbeckham #david_beckham #owen #futbol #fútbol #futboll #futbollife #futbal #futball #football#footballer #f #fifaworldcup #fifa #worldcup2002 #w #worldcup #world_cup #nostalgic #nostalgies #nostalgiaa #nostalgia
- دور دوم گروهF انگلیس ۱ (بکهام) آرژانتین ۰ به همراه قسمت داوری چوب خدا!!! یادمه این سرستون روزنامه ی جام جم بود که تو یه ستون جام جهانی دو هزار و دو رو پوشش میداد و با دید ژورنالیستی به اتفاقات روز دوم گروه ششم پرداخته بود.بعدها با یکی از دوستان که طرفدار برزیل بود در مورد این صحنه بحث میکردم و اون به من گفت اوون چهار سال قبل هم این کار رو انجام داده بود اما چون انگلیس حذف شد بازتاب نداشت و در آخر گفت همون قدر که به مارادونا حق میدم به اوون هم حق میدم!!! با علم به دشمنی برزیل و آرژانتین جوابی ندادم اما با اینکه طرفدار آرژانتین نیستم تو یه حس با اونا اشتراک دارم؛تنفر از انگلیس اگه مارادونا با روحیه ی پرشور مختص آمریکای جنوبی گلش رو دست خدا میگفت اما انگلیسیها دایو اوون رو انتقامی میدونستن که خودشون گرفتن.این رو از تماشاگر مغروری میشد فهمید که توی بازی با نیجریه پارچه نوشته ای همراه خودش داشت که روش نوشته بود:"فریب داور زشته دیگو؟"(عکسش رو گیر بیارم حتما میذارم) بازیهای آرژانتین و انگلیس همیشه پراز جنجالهای داوری بوده اما نه بخاطر سطح نزدیک بهم فوتبال دو کشور. برای من طرفدار ایتالیاندیدن ستاره ی خوش تیپی مثل باتیستوتا و کلودیو لوپز ناراحت کننده تر بود تا حذف امیل هسکی و اریکسونی که حتی بلد نبود خوشحالی رو نشون بده. و البته کولینایی که به پاداش این اشتباه سوت قضاوت بازی فینال رو گرفت و به مدالی که به گردنش انداختن بوسه زد!!! #argentina #argentinian #england #beckham #davidbeckham #david_beckham #owen #futbol #f útbol #futboll #futbollife #futbal #futball #football #footballer #f #fifaworldcup #fifa #worldcup2002 #w #worldcup #world_cup #nostalgic #nostalgies #nostalgiaa #nostalgia
- دور دوم گروهF انگلیس ۱ (بکهام) آرژانتین ۰ به همراه قسمت داوری چوب خدا!!! یادمه این سرستون روزنامه ی جام جم بود که تو یه ستون جام جهانی دو هزار و دو رو پوشش میداد و با دید ژورنالیستی به اتفاقات روز دوم گروه ششم پرداخته بود.بعدها با یکی از دوستان که طرفدار برزیل بود در مورد این صحنه بحث میکردم و اون به من گفت اوون چهار سال قبل هم این کار رو انجام داده بود اما چون انگلیس حذف شد بازتاب نداشت و در آخر گفت همون قدر که به مارادونا حق میدم به اوون هم حق میدم!!! با علم به دشمنی برزیل و آرژانتین جوابی ندادم اما با اینکه طرفدار آرژانتین نیستم تو یه حس با اونا اشتراک دارم؛تنفر از انگلیس اگه مارادونا با روحیه ی پرشور مختص آمریکای جنوبی گلش رو دست خدا میگفت اما انگلیسیها دایو اوون رو انتقامی میدونستن که خودشون گرفتن.این رو از تماشاگر مغروری میشد فهمید که توی بازی با نیجریه پارچه نوشته ای همراه خودش داشت که روش نوشته بود:"فریب داور زشته دیگو؟"(عکسش رو گیر بیارم حتما میذارم) بازیهای آرژانتین و انگلیس همیشه پراز جنجالهای داوری بوده اما نه بخاطر سطح نزدیک بهم فوتبال دو کشور. برای من طرفدار ایتالیاندیدن ستاره ی خوش تیپی مثل باتیستوتا و کلودیو لوپز ناراحت کننده تر بود تا حذف امیل هسکی و اریکسونی که حتی بلد نبود خوشحالی رو نشون بده. و البته کولینایی که به پاداش این اشتباه سوت قضاوت بازی فینال رو گرفت و به مدالی که به گردنش انداختن بوسه زد!!! #argentina #argentinian #england #beckham #davidbeckham #david_beckham #owen #futbol #fútbol #futboll #futbollife #futbal #futball #football#footballer #f #fifaworldcup #fifa #worldcup2002 #w #worldcup #world_cup #nostalgic #nostalgies #nostalgiaa #nostalgia
- Женщина которая наслаждается собой , своей жизнью , способна передавать эти ощущения счастья , наполненности и гармонии , как-бы приглашая других в свою любящую сияющую Вселенную.. окутывая.. обволакивая нежностью теплом и добротой.. #женщина #любовь #тренер #инструктор #благодарю #withlove #lovelyday #womanstyle #w #annapasichnyk
- Женщина которая наслаждается собой , своей жизнью , способна передавать эти ощущения счастья , наполненности и гармонии , как-бы приглашая других в свою любящую сияющую Вселенную.. окутывая.. обволакивая нежностью теплом и добротой.. #женщина #любовь #тренер #инструктор #благодарю #withlove #lovelyday #womanstyle #w #annapasichnyk
- Женщина которая наслаждается собой , своей жизнью , способна передавать эти ощущения счастья , наполненности и гармонии , как-бы приглашая других в свою любящую сияющую Вселенную.. окутывая.. обволакивая нежностью теплом и добротой.. #женщина #любовь #тренер #инструктор #благодарю #withlove #lovelyday #womanstyle #w #annapasichnyk

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.