Photos and video with hashtag #parivrttaparsvakonasana

#parivrttaparsvakonasana

  • 6K Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- Aim high and reach to the sky. Stand firmly and feel the grativy 🏝🌄 ทำท่านี้แล้วยืดเหยียดสีข้างลำตัวดีจัง ห่วงยางรอบเอวหายแน่ๆ อิอิ 😙 ท่านี้ชื่อ ปริวิตตา ปาสวาโกนาสนะ (ท่าหมุนบิดข้างลำตัว) วิธีฝึกท่านี้ 👇👇 1. เตรียมความพร้อมของร่างกาย ยืนตรง เท้าชิด วางแขนข้างลำตัว 2. หายใจเข้า ยกแขนประนมมือกลางอก หายใจออก ก้าวขาขวาไปด้านข้าง ระยะห่าง 3-4 ฟุต 3. หายใจเข้า กางแขนทั้ง 2 ข้างออก เช็คระยะให้ขากว้างกว่าหัวไหล่ ไหล่และแขนกางขนานกับพื้น คว่ำฝ่ามือลง 4. หายใจออก หมุนปลายเท้าขวาไปด้านขวา 90 องศา งอเข่าขวาลงทำมุม 90 องศาเช่นกัน (ท่า warrior 2) ตั้งลำตัวให้ตรงไม่เอนน้ำหนักไปข้างหน้า ก้มลงดูหัวเข่า เช็คดูหัวเข่าต้องไม่พุ่งล้ำปลายเท้าขวา หายใจ เข้ายืดอกขึ้น หายใจออก เหยียดแขนขวาและลำตัวออกไปทางขวาให้ไกลจนรู้สึกว่าสุดๆแล้วไปต่อไม่ได้ 5. หายใจเข้า วางมือขวาลงกับพื้นด้านในเท้าขวา ข้อศอกและไหล่ขวาดันขาขวา ขาขวาก็ไม่น้อยหน้าดันกลับ ทั้งสองข้างส่งพลังดันต้านกัน 6. หายใจออก ยกแขนซ้าย วาดขึ้นชี้ไปด้านขวาเฉียง 45 องศา แขนซ้ายขนานไปกับใบหูและศรีษะ เหยียดมือซ้ายขึ้นให้สุด ขาและสีข้างซ้ายยืดเหยียดตาม ระวังเท้าซ้ายลอย กดเท้าซ้ายเหยียบพื้นมั่นคง ช้อนหน้าอกขี้น ไม่โถมน้ำหนักตัวไปหาเข่าขวา ค้างท่าไว้ 5-8 ลมหายใจ หายใจเข้าออกสบายๆ 7. หายใจเข้า เกร็งหน้าท้อง ยกลำตัวกลับขี้นมาพักในท่า warrior 2 จากนั้นหมุนเท้าซ้ายทำอีกด้าน About this posture: Parivrtta Parsvakonasana (Revolved side angle) How to do 👇👇 1. Stand with your feet togther and the arms by your sides 2. Inhale: join your palms in front of your chest. Exhale: separate your legs 3-4 feets further than shoulders distance 3. Inhale: strecht your arms from the shoulders parallel to the floor with your palm facing down 4. Exhale: turn your right foot toward the right 90 degrees. Bend your right knee 90 degrees. Strecht your right arm to your right 5. Inhale: Place the palm of your right hand flat on the floor next to the inside of your right foot. Press the right elbow on the inside of your right knee 6. Exhale: strech the right arm over your head, parallel with the floor, with the inside of elbow resting on the ear. Hold for 5-8 counts while breathing gently through the nostrils 7. Slowly return to a standing position and repeat on the other side #yoga #parivrttaparsvakonasana #howtoyoga #beach #practisemakesperfect #orayoga
- Aim high and reach to the sky. Stand firmly and feel the grativy 🏝🌄 ทำท่านี้แล้วยืดเหยียดสีข้างลำตัวดีจัง ห่วงยางรอบเอวหายแน่ๆ อิอิ 😙 ท่านี้ชื่อ ปริวิตตา ปาสวาโกนาสนะ (ท่าหมุนบิดข้างลำตัว) วิธีฝึกท่านี้ 👇👇 1. เตรียมความพร้อมของร่างกาย ยืนตรง เท้าชิด วางแขนข้างลำตัว 2. หายใจเข้า ยกแขนประนมมือกลางอก หายใจออก ก้าวขาขวาไปด้านข้าง ระยะห่าง 3-4 ฟุต 3. หายใจเข้า กางแขนทั้ง 2 ข้างออก เช็คระยะให้ขากว้างกว่าหัวไหล่ ไหล่และแขนกางขนานกับพื้น คว่ำฝ่ามือลง 4. หายใจออก หมุนปลายเท้าขวาไปด้านขวา 90 องศา งอเข่าขวาลงทำมุม 90 องศาเช่นกัน (ท่า warrior 2) ตั้งลำตัวให้ตรงไม่เอนน้ำหนักไปข้างหน้า ก้มลงดูหัวเข่า เช็คดูหัวเข่าต้องไม่พุ่งล้ำปลายเท้าขวา หายใจ เข้ายืดอกขึ้น หายใจออก เหยียดแขนขวาและลำตัวออกไปทางขวาให้ไกลจนรู้สึกว่าสุดๆแล้วไปต่อไม่ได้ 5. หายใจเข้า วางมือขวาลงกับพื้นด้านในเท้าขวา ข้อศอกและไหล่ขวาดันขาขวา ขาขวาก็ไม่น้อยหน้าดันกลับ ทั้งสองข้างส่งพลังดันต้านกัน 6. หายใจออก ยกแขนซ้าย วาดขึ้นชี้ไปด้านขวาเฉียง 45 องศา แขนซ้ายขนานไปกับใบหูและศรีษะ เหยียดมือซ้ายขึ้นให้สุด ขาและสีข้างซ้ายยืดเหยียดตาม ระวังเท้าซ้ายลอย กดเท้าซ้ายเหยียบพื้นมั่นคง ช้อนหน้าอกขี้น ไม่โถมน้ำหนักตัวไปหาเข่าขวา ค้างท่าไว้ 5-8 ลมหายใจ หายใจเข้าออกสบายๆ 7. หายใจเข้า เกร็งหน้าท้อง ยกลำตัวกลับขี้นมาพักในท่า warrior 2 จากนั้นหมุนเท้าซ้ายทำอีกด้าน About this posture: Parivrtta Parsvakonasana (Revolved side angle) How to do 👇👇 1. Stand with your feet togther and the arms by your sides 2. Inhale: join your palms in front of your chest. Exhale: separate your legs 3-4 feets further than shoulders distance 3. Inhale: strecht your arms from the shoulders parallel to the floor with your palm facing down 4. Exhale: turn your right foot toward the right 90 degrees. Bend your right knee 90 degrees. Strecht your right arm to your right 5. Inhale: Place the palm of your right hand flat on the floor next to the inside of your right foot. Press the right elbow on the inside of your right knee 6. Exhale: strech the right arm over your head, parallel with the floor, with the inside of elbow resting on the ear. Hold for 5-8 counts while breathing gently through the nostrils 7. Slowly return to a standing position and repeat on the other side #yoga #parivrttaparsvakonasana #howtoyoga #beach #practisemakesperfect #orayoga
- Aim high and reach to the sky. Stand firmly and feel the grativy 🏝🌄 ทำท่านี้แล้วยืดเหยียดสีข้างลำตัวดีจัง ห่วงยางรอบเอวหายแน่ๆ อิอิ 😙 ท่านี้ชื่อ ปริวิตตา ปาสวาโกนาสนะ (ท่าหมุนบิดข้างลำตัว) วิธีฝึกท่านี้ 👇👇 1. เตรียมความพร้อมของร่างกาย ยืนตรง เท้าชิด วางแขนข้างลำตัว 2. หายใจเข้า ยกแขนประนมมือกลางอก หายใจออก ก้าวขาขวาไปด้านข้าง ระยะห่าง 3-4 ฟุต 3. หายใจเข้า กางแขนทั้ง 2 ข้างออก เช็คระยะให้ขากว้างกว่าหัวไหล่ ไหล่และแขนกางขนานกับพื้น คว่ำฝ่ามือลง 4. หายใจออก หมุนปลายเท้าขวาไปด้านขวา 90 องศา งอเข่าขวาลงทำมุม 90 องศาเช่นกัน (ท่า warrior 2) ตั้งลำตัวให้ตรงไม่เอนน้ำหนักไปข้างหน้า ก้มลงดูหัวเข่า เช็คดูหัวเข่าต้องไม่พุ่งล้ำปลายเท้าขวา หายใจ เข้ายืดอกขึ้น หายใจออก เหยียดแขนขวาและลำตัวออกไปทางขวาให้ไกลจนรู้สึกว่าสุดๆแล้วไปต่อไม่ได้ 5. หายใจเข้า วางมือขวาลงกับพื้นด้านในเท้าขวา ข้อศอกและไหล่ขวาดันขาขวา ขาขวาก็ไม่น้อยหน้าดันกลับ ทั้งสองข้างส่งพลังดันต้านกัน 6. หายใจออก ยกแขนซ้าย วาดขึ้นชี้ไปด้านขวาเฉียง 45 องศา แขนซ้ายขนานไปกับใบหูและศรีษะ เหยียดมือซ้ายขึ้นให้สุด ขาและสีข้างซ้ายยืดเหยียดตาม ระวังเท้าซ้ายลอย กดเท้าซ้ายเหยียบพื้นมั่นคง ช้อนหน้าอกขี้น ไม่โถมน้ำหนักตัวไปหาเข่าขวา ค้างท่าไว้ 5-8 ลมหายใจ หายใจเข้าออกสบายๆ 7. หายใจเข้า เกร็งหน้าท้อง ยกลำตัวกลับขี้นมาพักในท่า warrior 2 จากนั้นหมุนเท้าซ้ายทำอีกด้าน About this posture: Parivrtta Parsvakonasana (Revolved side angle) How to do 👇👇 1. Stand with your feet togther and the arms by your sides 2. Inhale: join your palms in front of your chest. Exhale: separate your legs 3-4 feets further than shoulders distance 3. Inhale: strecht your arms from the shoulders parallel to the floor with your palm facing down 4. Exhale: turn your right foot toward the right 90 degrees. Bend your right knee 90 degrees. Strecht your right arm to your right 5. Inhale: Place the palm of your right hand flat on the floor next to the inside of your right foot. Press the right elbow on the inside of your right knee 6. Exhale: strech the right arm over your head, parallel with the floor, with the inside of elbow resting on the ear. Hold for 5-8 counts while breathing gently through the nostrils 7. Slowly return to a standing position and repeat on the other side #yoga #parivrttaparsvakonasana #howtoyoga #beach #practisemakesperfect #orayoga
- กะจะพักผ่อนเงียบๆในวันนี้ แต่ความฟุ้งซ่านทำงานหนักมาก ดูทีวีน้ำตาก็ไหลไม่หยุด #Mysore #yoga#parivrttaparsvakonasana ........การกีฬานั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ทั้งในทางวิชาการ คือเทคนิคและทั้งในทาง กาย คือ ความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างนี้ จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียมกายของตนให้ดีเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องปราชัย..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒
- กะจะพักผ่อนเงียบๆในวันนี้ แต่ความฟุ้งซ่านทำงานหนักมาก ดูทีวีน้ำตาก็ไหลไม่หยุด #Mysore #yoga #parivrttaparsvakonasana ........การกีฬานั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ทั้งในทางวิชาการ คือเทคนิคและทั้งในทาง กาย คือ ความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างนี้ จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียมกายของตนให้ดีเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องปราชัย..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒
- กะจะพักผ่อนเงียบๆในวันนี้ แต่ความฟุ้งซ่านทำงานหนักมาก ดูทีวีน้ำตาก็ไหลไม่หยุด #Mysore #yoga#parivrttaparsvakonasana ........การกีฬานั้น จะต้องมีการฝึกซ้อมให้ดี ทั้งในทางวิชาการ คือเทคนิคและทั้งในทาง กาย คือ ความแข็งแรงสมบูรณ์ ถ้าขาดสองอย่างนี้ จะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติภาระของตัวให้ได้ ชัยชนะ จึงต้องเตรียมตัว เตรียมกายของตนให้ดีเพื่อที่จะได้ ไม่ต้องปราชัย..." ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอล ส.ส.มหากุศล ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๑๒
- "Always receive the new with great joy. Even if sometimes the new leads you into inconvenience, still it is worth it. Even if sometimes the new leads you into some ditch, still it is worth it, because only through errors one learns, and only through difficulties one grows." - Osho #gratitude #yogaeveryday #yogini #latinayogi #yogaofdevotion #yogaforpeace #peace #peaceandlove #love #revolvedextendedsideangle #revolvedextendedsideanglepose #parivrttaparsvakonasana #osho #thejoyofthenew
- "Always receive the new with great joy. Even if sometimes the new leads you into inconvenience, still it is worth it. Even if sometimes the new leads you into some ditch, still it is worth it, because only through errors one learns, and only through difficulties one grows." - Osho #gratitude #yogaeveryday #yogini #latinayogi #yogaofdevotion #yogaforpeace #peace #peaceandlove #love #revolvedextendedsideangle #revolvedextendedsideanglepose #parivrttaparsvakonasana #osho #thejoyofthenew
- "Always receive the new with great joy. Even if sometimes the new leads you into inconvenience, still it is worth it. Even if sometimes the new leads you into some ditch, still it is worth it, because only through errors one learns, and only through difficulties one grows." - Osho #gratitude #yogaeveryday #yogini #latinayogi #yogaofdevotion #yogaforpeace #peace #peaceandlove #love #revolvedextendedsideangle #revolvedextendedsideanglepose #parivrttaparsvakonasana #osho #thejoyofthenew
- Moving into FriYAY like 🙌! We're all smiles over this FLASH SALE!! --> 5 classes for $25 for EVERYBODY! 🌟🌟1 per person, 1 month exp. 😍Can't wait to see you in class! Meet the lovely @sayrawberry for a Back to Basic's class Saturday at 12:30pm #CYBloomfield! A wonderful foundational class if you want to learn the principles of alignment or a great refresher if you haven't been on your mat in a while 💜. Link to purchase in bio! - Photo by: @etreephoto #citizenyoga #citizenyogadetroit #yogaeverydamnday #alignmentyoga #practice #namaste #om #community #kula #friday #inspo #teekigirls #goodvibes #parivrttaparsvakonasana
- Moving into FriYAY like 🙌! We& #39;re all smiles over this FLASH SALE!! --> 5 classes for $25 for EVERYBODY! 🌟🌟1 per person, 1 month exp. 😍Can& #39;t wait to see you in class! Meet the lovely @sayrawberry for a Back to Basic& #39;s class Saturday at 12:30pm #CYBloomfield ! A wonderful foundational class if you want to learn the principles of alignment or a great refresher if you haven& #39;t been on your mat in a while 💜. Link to purchase in bio! - Photo by: @etreephoto #citizenyoga #citizenyogadetroit #yogaeverydamnday #alignmentyoga #practice #namaste #om #community #kula #friday #inspo #teekigirls #goodvibes #parivrttaparsvakonasana
- Moving into FriYAY like 🙌! We're all smiles over this FLASH SALE!! --> 5 classes for $25 for EVERYBODY! 🌟🌟1 per person, 1 month exp. 😍Can't wait to see you in class! Meet the lovely @sayrawberry for a Back to Basic's class Saturday at 12:30pm #CYBloomfield! A wonderful foundational class if you want to learn the principles of alignment or a great refresher if you haven't been on your mat in a while 💜. Link to purchase in bio! - Photo by: @etreephoto #citizenyoga #citizenyogadetroit #yogaeverydamnday #alignmentyoga #practice #namaste #om #community #kula #friday #inspo #teekigirls #goodvibes #parivrttaparsvakonasana
- #Livingyogi . "Practice yoga for a long time, without break, and with the right intention in order to become established on the spiritual journey." . #TRUSTTHEYOGA #Yoga #Yogapractice #Practice #Dailypractice #revolvedsideangle #ParivrttaParsvakonasana #Parsvakonasana #Advanced #Practiceandalliscoming #Yogalove #Yogapower #Strength #Yogalife #Instayoga #Yogi #Yogini #Yogaeverywhere #Yogaeveryday #Yogagirl #Yogaeverydamnday #ashtanga #Yogaofinstagram #Instayoga #ashtangi #hkyoga #hkyogi
- #Livingyogi . "Practice yoga for a long time, without break, and with the right intention in order to become established on the spiritual journey." . #TRUSTTHEYOGA #Yoga #Yogapractice #Practice #Dailypractice #revolvedsideangle #ParivrttaParsvakonasana #Parsvakonasana #Advanced #Practiceandalliscoming #Yogalove #Yogapower #Strength #Yogalife #Instayoga #Yogi #Yogini #Yogaeverywhere #Yogaeveryday #Yogagirl #Yogaeverydamnday #ashtanga #Yogaofinstagram #Instayoga #ashtangi #hkyoga #hkyogi
- NEW ADVENTURE BEGINS 🌅Starting 9th October 2017 I will be guiding three classes in the full of light @kshantiyoga in the very heart of Paris🌅 ➡️MON 19:15-20:30 ROCKET I🚀➡️THU 18:00-19:00 YIN ➡️THU 19:15-20:30 ROCKET II🚀...and a little bit about LOVE ⤵️ ••• #Intellect and #love are made of different materials...Intellect ties people in knots and risks nothing but love dissolves all tangles and risks everything 🇷🇺 #Интеллект и #любовь сделаны из разных материалов ... Интеллект связывает людей в узлы и ничем не рискует, любовь растворяет все запутанное и рискует всем 🌿 #notmywords #немоислова ••• Dasha #heartcoremind #yogawithdasha #йогасдашейромановой #rocketwithdasha #yinwithdasha #kshantiyogaparis 📸 @eelizavet aka @ph.romanova
- NEW ADVENTURE BEGINS 🌅Starting 9th October 2017 I will be guiding three classes in the full of light @kshantiyoga in the very heart of Paris🌅 ➡️MON 19:15-20:30 ROCKET I🚀➡️THU 18:00-19:00 YIN ➡️THU 19:15-20:30 ROCKET II🚀...and a little bit about LOVE ⤵️ ••• #Intellect and #love are made of different materials...Intellect ties people in knots and risks nothing but love dissolves all tangles and risks everything 🇷🇺 #Интеллект и #любовь сделаны из разных материалов ... Интеллект связывает людей в узлы и ничем не рискует, любовь растворяет все запутанное и рискует всем 🌿 #notmywords #немоислова ••• Dasha #heartcoremind #yogawithdasha #йогасдашейромановой #rocketwithdasha #yinwithdasha #kshantiyogaparis 📸 @eelizavet aka @ph.romanova
- NEW ADVENTURE BEGINS 🌅Starting 9th October 2017 I will be guiding three classes in the full of light @kshantiyoga in the very heart of Paris🌅 ➡️MON 19:15-20:30 ROCKET I🚀➡️THU 18:00-19:00 YIN ➡️THU 19:15-20:30 ROCKET II🚀...and a little bit about LOVE ⤵️ ••• #Intellect and #love are made of different materials...Intellect ties people in knots and risks nothing but love dissolves all tangles and risks everything 🇷🇺 #Интеллект и #любовь сделаны из разных материалов ... Интеллект связывает людей в узлы и ничем не рискует, любовь растворяет все запутанное и рискует всем 🌿 #notmywords #немоислова ••• Dasha #heartcoremind #yogawithdasha #йогасдашейромановой #rocketwithdasha #yinwithdasha #kshantiyogaparis 📸 @eelizavet aka @ph.romanova
- Nunca agaches la cabeza Nunca digas no puedo Nunca te limites Nunca dejes de creer en ti Buenas noches #parivrttaparsvakonasana Para #retoyogaparami ✨✨ @yogaparami #yogaesvida #yogaenespañol #yogaentodoslados #yogaeveryday #yogapractice #yogatwist #instayoga #asanayoga #yogagram #igyoga#yogafamily #yogalovers #yogaprogress #practicepractice #yogainspiration #yogaespaña #practicewithlove #hathayoga #beyogi #doyoga #yogatime #loveyoga #practicaytodollega #yogaenaccion #retoyoga #yogilifestyle #yogisofinstagram #yogini
- Nunca agaches la cabeza Nunca digas no puedo Nunca te limites Nunca dejes de creer en ti Buenas noches #parivrttaparsvakonasana Para #retoyogaparami ✨✨ @yogaparami #yogaesvida #yogaenespañol #yogaentodoslados #yogaeveryday #yogapractice #yogatwist #instayoga #asanayoga #yogagram #igyoga#yogafamily #yogalovers #yogaprogress #practicepractice #yogainspiration #yogaespaña #practicewithlove #hathayoga #beyogi #doyoga #yogatime #loveyoga #practicaytodollega #yogaenaccion #retoyoga #yogilifestyle #yogisofinstagram #yogini

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.