Photos and video with hashtag #newclass

#newclass

  • 42.9K Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- #migente 馃槏馃槏馃槏馃槑 诪住讬讘讬住讟专讬讟 讘砖讬注讜专 诪转讞讬诇讬诐 砖诇 讛诪讚讛讬诪讛 讛讝讗转 @maya_shippony 馃敟馃敟馃槃 . 讬诪讬 砖谞讬 讘17:00! 讘讜讗讜 诇砖讬注讜专 谞讬住讬讜谉 讘讞讬谞诐 馃拑馃拑 . 猸怈britgigra & @alonbaliti猸 . #BeStreetStudio #bestreet #class #dancelife #dance #hiphop #fun #dancing #amazing #hiphopdance #migentechallenge #newclass #chreography #dancing #dancers
- #migente 馃槏馃槏馃槏馃槑 诪住讬讘讬住讟专讬讟 讘砖讬注讜专 诪转讞讬诇讬诐 砖诇 讛诪讚讛讬诪讛 讛讝讗转 @maya_shippony 馃敟馃敟馃槃 . 讬诪讬 砖谞讬 讘17:00! 讘讜讗讜 诇砖讬注讜专 谞讬住讬讜谉 讘讞讬谞诐 馃拑馃拑 . 猸 @britgigra & @alonbaliti 猸 . #BeStreetStudio #bestreet #class #dancelife #dance #hiphop #fun #dancing #amazing #hiphopdance #migentechallenge #newclass #chreography #dancing #dancers
- #migente 馃槏馃槏馃槏馃槑 诪住讬讘讬住讟专讬讟 讘砖讬注讜专 诪转讞讬诇讬诐 砖诇 讛诪讚讛讬诪讛 讛讝讗转 @maya_shippony 馃敟馃敟馃槃 . 讬诪讬 砖谞讬 讘17:00! 讘讜讗讜 诇砖讬注讜专 谞讬住讬讜谉 讘讞讬谞诐 馃拑馃拑 . 猸怈britgigra & @alonbaliti猸 . #BeStreetStudio #bestreet #class #dancelife #dance #hiphop #fun #dancing #amazing #hiphopdance #migentechallenge #newclass #chreography #dancing #dancers
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 倬丕蹖蹖夭 噩丕賳賲 貙 亘乇 賴賲诏丕賳 倬賵卮蹖丿賴 賳蹖爻鬲 讴賴 賲賳 毓丕卮賯 亘乇卮 讴蹖讴 賲蹖亘丕卮賲 馃槉 賲禺氐賵氐丕 丕蹖賳噩賵乇 丿賱亘乇丕賳賴 賵 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 馃槏馃槏 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn馃崄#autumncake#autumncupcakes#beautifulcake#buttercreamcake#moderncake#chocolateleaf#chocolateflowers#cakeclass#cakedecorating#cakedecoratingclass#cakeworkshop#newclass#cakebakeoffng#Sara#Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 倬丕蹖蹖夭 噩丕賳賲 貙 亘乇 賴賲诏丕賳 倬賵卮蹖丿賴 賳蹖爻鬲 讴賴 賲賳 毓丕卮賯 亘乇卮 讴蹖讴 賲蹖亘丕卮賲 馃槉 賲禺氐賵氐丕 丕蹖賳噩賵乇 丿賱亘乇丕賳賴 賵 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 馃槏馃槏 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn#autumncake #autumncupcake #beautifulcake #buttercreamcak #moderncake #chocolatelea #chocolateflowers #cakeclas #cakedecorating #cakedecoratingclas #cakeworkshop #newclas #cakebakeoffng #Sar #Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 倬丕蹖蹖夭 噩丕賳賲 貙 亘乇 賴賲诏丕賳 倬賵卮蹖丿賴 賳蹖爻鬲 讴賴 賲賳 毓丕卮賯 亘乇卮 讴蹖讴 賲蹖亘丕卮賲 馃槉 賲禺氐賵氐丕 丕蹖賳噩賵乇 丿賱亘乇丕賳賴 賵 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 馃槏馃槏 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn馃崄#autumncake#autumncupcakes#beautifulcake#buttercreamcake#moderncake#chocolateleaf#chocolateflowers#cakeclass#cakedecorating#cakedecoratingclass#cakeworkshop#newclass#cakebakeoffng#Sara#Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 丿賱亘乇 噩丕賳 貙 賴乇 趩蹖 賳诏丕賴鬲 賲蹖讴賳賲 爻蹖乇 賳賲蹖卮賲 丕夭 亘爻 禺賵卮诏賱 賵 禺賵卮賲夭賴 丕蹖 馃槉 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 胤賵乇 馃槏馃槏 貙 讴丕賲賳鬲賴丕蹖 禺賵卮诏賱 賲賵卮诏賱 亘匕丕乇蹖丿 亘乇丕蹖 丕蹖賳 丿賱亘乇讴 馃檰鈥嶁檧锔忦煓 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn馃崄#autumncake#autumncupcakes#beautifulcake#buttercreamcake#moderncake#chocolateleaf#chocolateflowers#cakeclass#cakedecorating#cakedecoratingclass#cakeworkshop#newclass#cakebakeoffng#Sara#Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 丿賱亘乇 噩丕賳 貙 賴乇 趩蹖 賳诏丕賴鬲 賲蹖讴賳賲 爻蹖乇 賳賲蹖卮賲 丕夭 亘爻 禺賵卮诏賱 賵 禺賵卮賲夭賴 丕蹖 馃槉 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 胤賵乇 馃槏馃槏 貙 讴丕賲賳鬲賴丕蹖 禺賵卮诏賱 賲賵卮诏賱 亘匕丕乇蹖丿 亘乇丕蹖 丕蹖賳 丿賱亘乇讴 馃檰鈥嶁檧锔忦煓 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn#autumncake #autumncupcake #beautifulcake #buttercreamcak #moderncake #chocolatelea #chocolateflowers #cakeclas #cakedecorating #cakedecoratingclas #cakeworkshop #newclas #cakebakeoffng #Sar #Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- . . . 倬丕卅蹖夭 亘蹖丿賴丕蹖 賲噩賳賵賳 賳蹖賲讴鬲 賴丕蹖 趩賵亘蹖 賳丕乇賳噩蹖 賴丕蹖 乇賯氐丕賳 丿乇 亘丕丿 ... 鬲賵 賴賲 讴賴 亘丕卮蹖 氐丿丕蹖 禺卮 禺卮 亘乇诏 賴丕 夭蹖乇 賯丿賲 賴丕蹖賲 毓丕卮賯丕賳賴 鬲乇蹖賳 賲賱賵丿蹖 噩賴丕賳 禺賵丕賴丿 亘賵丿 馃崄馃崅馃崄 . . 亘乇卮 禺賵乇丿賴 丕蹖賳 丿賱亘乇 噩丕賳 貙 賴乇 趩蹖 賳诏丕賴鬲 賲蹖讴賳賲 爻蹖乇 賳賲蹖卮賲 丕夭 亘爻 禺賵卮诏賱 賵 禺賵卮賲夭賴 丕蹖 馃槉 賴蹖噩丕賳 丕賳诏蹖夭 胤賵乇 馃槏馃槏 貙 讴丕賲賳鬲賴丕蹖 禺賵卮诏賱 賲賵卮诏賱 亘匕丕乇蹖丿 亘乇丕蹖 丕蹖賳 丿賱亘乇讴 馃檰鈥嶁檧锔忦煓 . 讴賱丕爻 噩丿蹖丿賲賵賳 賯乇丕乇賴 丕夭 丕蹖賳 丿賱亘乇賴丕蹖 禺賵卮诏賱 蹖丕丿 亘诏蹖乇蹖丿 貙 賮蹖賱蹖賳诏 诏匕丕乇蹖 亘丕 鬲讴賳蹖讴 賴丕蹖 噩丿蹖丿 賵 賲賵丕丿 禺賵卮賲夭賴 馃槈 . . . . 馃崅馃崄馃崅馃崄馃崄 #autumn馃崄#autumncake#autumncupcakes#beautifulcake#buttercreamcake#moderncake#chocolateleaf#chocolateflowers#cakeclass#cakedecorating#cakedecoratingclass#cakeworkshop#newclass#cakebakeoffng#Sara#Sima . #讴倬蹖_賳讴賳蹖賲_賯卮賳诏鬲乇賴 . . @sarah.soltanizadeh @pastry_hobbies . Photo by @studiopuzzle.ir
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She& #39;s going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She& #39;s AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She& #39;s going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She& #39;s AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She& #39;s going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She& #39;s AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- We are ecstatic to welcome Kathleen Funk to our DEFINE family!!! She's going to be teaching Qigong and meditation classes on Thursdays at 11 am at DEFINEliving. She's AMAZING!!! 馃挋 Qigong (prounouced 鈥淐hee-Gong鈥) is an ancient Chinese system of energy cultivation. It can be described as a moving meditation that syncs breath with continuous, flowing movements. This is a low impact practice designed to help decompress and deeply relax while boosting your energy. You will leave this class buzzing! Kathleen is a 4th generation traditional Filipino healer and a Licensed Acupuncturist & Herbalist that practices out of her Houston-based private practice, Acufunkture. Currently, she is finishing her Doctorate in Acupuncture & Oriental Medicine with a specialization in Gynecology. She has guest lectured at Baylor University and Dell Medical School at UT and has taught mind-body classes at MD Anderson. Kathleen has been a student of martial arts, meditation and energetics for over 20 years. She loves teaching mindfulness classes that help people tap into their innate healing potential. #DEFINEbodyandmind #qigong #meditation #houstonmeditation #qigongisawesome #qigongforeveryone #energycultivation #newclass #welcomeKathleen #DEFINEfamily #strengthlengthbalance #absolutebest
- I'm taking inspiration from the deeply restoring qualities of a yoga practice this week and bringing this into class, focusing on hip opening. 鈥 Perhaps your undiagnosed lower back pain could find release from some deep hip openers, Or there is a build up of pressure on your hip flexors due to long periods seated, or, if you are like me and your hips become blocked for more emotional reasons, and are familiar with working to rebalance your water chakra, Svadhishthana. Then this weeks classes will suit your needs. 鉁 鈥 Come join me on the mat: 馃じ馃徏鈥嶁檧锔 Tuesday 6pm West Hampstead 鈥 Wednesday 6pm Beginner I Love Pilates 7pm Mixed I Love Pilates 鈥 Saturday NEW! 10am Introduction to Islington Pilates - Platfrom 11am Mixed Ability - Platform 鉁↙ink in bio for online booking.鉁 I Love Pilates classes booked separately via I Love Pilates website #hipopener #svadhishthana #chakras #svadhisthanachakra #happybaby #yogastudio #islingtonpilates #newclass #lowerbackpain #coreworkout #fitspo #pilatesandyoga
- I& #39;m taking inspiration from the deeply restoring qualities of a yoga practice this week and bringing this into class, focusing on hip opening. 鈥 Perhaps your undiagnosed lower back pain could find release from some deep hip openers, Or there is a build up of pressure on your hip flexors due to long periods seated, or, if you are like me and your hips become blocked for more emotional reasons, and are familiar with working to rebalance your water chakra, Svadhishthana. Then this weeks classes will suit your needs. 鉁 鈥 Come join me on the mat: 馃じ馃徏鈥嶁檧锔 Tuesday 6pm West Hampstead 鈥 Wednesday 6pm Beginner I Love Pilates 7pm Mixed I Love Pilates 鈥 Saturday NEW! 10am Introduction to Islington Pilates - Platfrom 11am Mixed Ability - Platform 鉁↙ink in bio for online booking.鉁 I Love Pilates classes booked separately via I Love Pilates website #hipopener #svadhishthana #chakras #svadhisthanachakra #happybaby #yogastudio #islingtonpilates #newclass #lowerbackpain #coreworkout #fitspo #pilatesandyoga
- I'm taking inspiration from the deeply restoring qualities of a yoga practice this week and bringing this into class, focusing on hip opening. 鈥 Perhaps your undiagnosed lower back pain could find release from some deep hip openers, Or there is a build up of pressure on your hip flexors due to long periods seated, or, if you are like me and your hips become blocked for more emotional reasons, and are familiar with working to rebalance your water chakra, Svadhishthana. Then this weeks classes will suit your needs. 鉁 鈥 Come join me on the mat: 馃じ馃徏鈥嶁檧锔 Tuesday 6pm West Hampstead 鈥 Wednesday 6pm Beginner I Love Pilates 7pm Mixed I Love Pilates 鈥 Saturday NEW! 10am Introduction to Islington Pilates - Platfrom 11am Mixed Ability - Platform 鉁↙ink in bio for online booking.鉁 I Love Pilates classes booked separately via I Love Pilates website #hipopener #svadhishthana #chakras #svadhisthanachakra #happybaby #yogastudio #islingtonpilates #newclass #lowerbackpain #coreworkout #fitspo #pilatesandyoga
- 危维尾尾伪蟿慰 21/10 魏伪喂 蠋蟻伪 18:00 尉蔚魏喂谓维蔚喂 蟿慰 谓苇慰 渭伪蟼 渭维胃畏渭伪 渭蔚 未蠉慰 蔚魏蟺位畏魏蟿喂魏苇蟼 蠂慰蟻蔚蠉蟿蟻喂蔚蟼..... 危伪蟼 蟺蔚蟻喂渭苇谓慰蠀渭蔚 蠈位慰蠀蟼 蟽蟿慰 螖惟巍螘螒螡 未慰魏喂渭伪蟽蟿喂魏蠈 蟽蟿慰 蟺喂慰 蠁蟻苇蟽魏慰 渭维胃畏渭伪 蟿畏蟼 蟺蠈位畏蟼 ...... !!! #newpost #newproject #comingsoon #fulloutdance #duet #danceduet #newclass #commercial #dance #girlswhokissgirls #streetstyle #fullofenergy #fullofpower #newstyle #flexibility #saturday #goforit
- 危维尾尾伪蟿慰 21/10 魏伪喂 蠋蟻伪 18:00 尉蔚魏喂谓维蔚喂 蟿慰 谓苇慰 渭伪蟼 渭维胃畏渭伪 渭蔚 未蠉慰 蔚魏蟺位畏魏蟿喂魏苇蟼 蠂慰蟻蔚蠉蟿蟻喂蔚蟼..... 危伪蟼 蟺蔚蟻喂渭苇谓慰蠀渭蔚 蠈位慰蠀蟼 蟽蟿慰 螖惟巍螘螒螡 未慰魏喂渭伪蟽蟿喂魏蠈 蟽蟿慰 蟺喂慰 蠁蟻苇蟽魏慰 渭维胃畏渭伪 蟿畏蟼 蟺蠈位畏蟼 ...... !!! #newpost #newproject #comingsoon #fulloutdance #duet #danceduet #newclass #commercial #dance #girlswhokissgirls #streetstyle #fullofenergy #fullofpower #newstyle #flexibility #saturday #goforit
- 危维尾尾伪蟿慰 21/10 魏伪喂 蠋蟻伪 18:00 尉蔚魏喂谓维蔚喂 蟿慰 谓苇慰 渭伪蟼 渭维胃畏渭伪 渭蔚 未蠉慰 蔚魏蟺位畏魏蟿喂魏苇蟼 蠂慰蟻蔚蠉蟿蟻喂蔚蟼..... 危伪蟼 蟺蔚蟻喂渭苇谓慰蠀渭蔚 蠈位慰蠀蟼 蟽蟿慰 螖惟巍螘螒螡 未慰魏喂渭伪蟽蟿喂魏蠈 蟽蟿慰 蟺喂慰 蠁蟻苇蟽魏慰 渭维胃畏渭伪 蟿畏蟼 蟺蠈位畏蟼 ...... !!! #newpost #newproject #comingsoon #fulloutdance #duet #danceduet #newclass #commercial #dance #girlswhokissgirls #streetstyle #fullofenergy #fullofpower #newstyle #flexibility #saturday #goforit

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram鈩 logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.