Photos and video with hashtag #nepal

#nepal

  • 2.4M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- स्कुलमा हुदा सरले संसारको लम्बाई लेखेर ल्याउनु भनेर होमवर्क दिदा मैले मेरो बा ले जहिले टेक्ने गरेको  लट्ठीको लम्बाई नापेर लगेको थिए। मलाई थाहा थियो त्यही लट्ठीको सहारामा बा मलाई संसार देखाऊदै हुनु हुन्थ्यो। #roshandhukdhuki #quotes #nepaliquotes #literature #nepaliliterature #quotesnepal #nepali #nepaliword #nepal #readnepali
- स्कुलमा हुदा सरले संसारको लम्बाई लेखेर ल्याउनु भनेर होमवर्क दिदा मैले मेरो बा ले जहिले टेक्ने गरेको  लट्ठीको लम्बाई नापेर लगेको थिए। मलाई थाहा थियो त्यही लट्ठीको सहारामा बा मलाई संसार देखाऊदै हुनु हुन्थ्यो। #roshandhukdhuki #quotes #nepaliquotes #literature #nepaliliterature #quotesnepal #nepali #nepaliword #nepal #readnepali
- स्कुलमा हुदा सरले संसारको लम्बाई लेखेर ल्याउनु भनेर होमवर्क दिदा मैले मेरो बा ले जहिले टेक्ने गरेको  लट्ठीको लम्बाई नापेर लगेको थिए। मलाई थाहा थियो त्यही लट्ठीको सहारामा बा मलाई संसार देखाऊदै हुनु हुन्थ्यो। #roshandhukdhuki #quotes #nepaliquotes #literature #nepaliliterature #quotesnepal #nepali #nepaliword #nepal #readnepali

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.