Want to schedule and automatically publish to Instagram? Sign up here
Photos and video with hashtag #museum

#museum

  • 9.1M Photos
Instagram photo by tripsoverpolandZespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - The palace and park complex of Radziwiłł in Biała Podlaska Wiki: Zespół zamkowy Radziwiłłów – obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta. Budowę zespołu rozpoczął Aleksander Ludwik Radziwiłł, kontynuowali ją jego następcy. Na początku XVIII wieku uzyskał on swój ostateczny architektoniczny wygląd. Wybudowany w jego obrębie (dziś już nieistniejący) pałac w XVII wieku, stanowił wzór dla innych tego typu obiektów w Polsce. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". -------------- The Radziwiłł Castle complex - a historical monument in Biala Podlaska, covering the remains of a former castle built on the plan of a five-star star with five bastions surrounded by a moat and a dirt road. The complex is adjacent to the Warsaw and Zamkowa Streets, to the west it borders on the urban development, and from the south to the Krzna Valley. It is located near the city center. The construction of the team was started by Aleksander Ludwik Radziwiłł, continued by his successors. At the beginning of the eighteenth century he obtained his ultimate architectural appearance. Built in its (now no longer existent) palace in the seventeenth century, was a model for other objects of this type in Poland. The preserved fortifications are a rare example of the fortification of the "Old Dutch School". -------------- #BialaPodlaska #lubelskie #palace #Poland #Polska #architecture #architektura #total_monuments #total_europe #zabytek #monument #atrakcja_turystyczna #tourist_attraction #monumental_world #loves_monuments #worldplaces #travel #tourism #podroze #wycieczki #trips #ig_monumentalworld #architecturephotography #beautifulplaces #museum #park --------------- więcej/more: tripsoverpoland.pl
Instagram photo by tripsoverpolandZespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - The palace and park complex of Radziwiłł in Biała Podlaska Wiki: Zespół zamkowy Radziwiłłów – obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta. Budowę zespołu rozpoczął Aleksander Ludwik Radziwiłł, kontynuowali ją jego następcy. Na początku XVIII wieku uzyskał on swój ostateczny architektoniczny wygląd. Wybudowany w jego obrębie (dziś już nieistniejący) pałac w XVII wieku, stanowił wzór dla innych tego typu obiektów w Polsce. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". -------------- The Radziwiłł Castle complex - a historical monument in Biala Podlaska, covering the remains of a former castle built on the plan of a five-star star with five bastions surrounded by a moat and a dirt road. The complex is adjacent to the Warsaw and Zamkowa Streets, to the west it borders on the urban development, and from the south to the Krzna Valley. It is located near the city center. The construction of the team was started by Aleksander Ludwik Radziwiłł, continued by his successors. At the beginning of the eighteenth century he obtained his ultimate architectural appearance. Built in its (now no longer existent) palace in the seventeenth century, was a model for other objects of this type in Poland. The preserved fortifications are a rare example of the fortification of the "Old Dutch School". -------------- #BialaPodlaska #lubelskie #palace #Poland #Polska #architecture #architektura #total_monuments #total_europe #zabytek #monument #atrakcja_turystyczna #tourist_attraction #monumental_world #loves_monuments #worldplaces #travel #tourism #podroze #wycieczki #trips #ig_monumentalworld #architecturephotography #beautifulplaces #museum #park --------------- więcej/more: tripsoverpoland.pl
Instagram photo by tripsoverpolandZespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - The palace and park complex of Radziwiłł in Biała Podlaska Wiki: Zespół zamkowy Radziwiłłów – obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta. Budowę zespołu rozpoczął Aleksander Ludwik Radziwiłł, kontynuowali ją jego następcy. Na początku XVIII wieku uzyskał on swój ostateczny architektoniczny wygląd. Wybudowany w jego obrębie (dziś już nieistniejący) pałac w XVII wieku, stanowił wzór dla innych tego typu obiektów w Polsce. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". -------------- The Radziwiłł Castle complex - a historical monument in Biala Podlaska, covering the remains of a former castle built on the plan of a five-star star with five bastions surrounded by a moat and a dirt road. The complex is adjacent to the Warsaw and Zamkowa Streets, to the west it borders on the urban development, and from the south to the Krzna Valley. It is located near the city center. The construction of the team was started by Aleksander Ludwik Radziwiłł, continued by his successors. At the beginning of the eighteenth century he obtained his ultimate architectural appearance. Built in its (now no longer existent) palace in the seventeenth century, was a model for other objects of this type in Poland. The preserved fortifications are a rare example of the fortification of the "Old Dutch School". -------------- #BialaPodlaska #lubelskie #palace #Poland #Polska #architecture #architektura #total_monuments #total_europe #zabytek #monument #atrakcja_turystyczna #tourist_attraction #monumental_world #loves_monuments #worldplaces #travel #tourism #podroze #wycieczki #trips #ig_monumentalworld #architecturephotography #beautifulplaces #museum #park --------------- więcej/more: tripsoverpoland.pl
Instagram photo by tripsoverpolandZespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - The palace and park complex of Radziwiłł in Biała Podlaska Wiki: Zespół zamkowy Radziwiłłów – obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta. Budowę zespołu rozpoczął Aleksander Ludwik Radziwiłł, kontynuowali ją jego następcy. Na początku XVIII wieku uzyskał on swój ostateczny architektoniczny wygląd. Wybudowany w jego obrębie (dziś już nieistniejący) pałac w XVII wieku, stanowił wzór dla innych tego typu obiektów w Polsce. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". -------------- The Radziwiłł Castle complex - a historical monument in Biala Podlaska, covering the remains of a former castle built on the plan of a five-star star with five bastions surrounded by a moat and a dirt road. The complex is adjacent to the Warsaw and Zamkowa Streets, to the west it borders on the urban development, and from the south to the Krzna Valley. It is located near the city center. The construction of the team was started by Aleksander Ludwik Radziwiłł, continued by his successors. At the beginning of the eighteenth century he obtained his ultimate architectural appearance. Built in its (now no longer existent) palace in the seventeenth century, was a model for other objects of this type in Poland. The preserved fortifications are a rare example of the fortification of the "Old Dutch School". -------------- #BialaPodlaska #lubelskie #palace #Poland #Polska #architecture #architektura #total_monuments #total_europe #zabytek #monument #atrakcja_turystyczna #tourist_attraction #monumental_world #loves_monuments #worldplaces #travel #tourism #podroze #wycieczki #trips #ig_monumentalworld #architecturephotography #beautifulplaces #museum #park --------------- więcej/more: tripsoverpoland.pl
Instagram photo by tripsoverpolandZespół pałacowo-parkowy Radziwiłłów w Białej Podlaskiej - The palace and park complex of Radziwiłł in Biała Podlaska Wiki: Zespół zamkowy Radziwiłłów – obiekt zabytkowy w Białej Podlaskiej, obejmujący pozostałości dawnego zamku zbudowanego na planie gwiazdy pięcioramiennej z pięcioma bastionami otoczonymi fosą i wałem ziemnym. Zespół przylega do ulic Warszawskiej oraz Zamkowej, od zachodu graniczy z zabudową miejską, a od południa z doliną rzeki Krzny. Jest położony w pobliżu centrum miasta. Budowę zespołu rozpoczął Aleksander Ludwik Radziwiłł, kontynuowali ją jego następcy. Na początku XVIII wieku uzyskał on swój ostateczny architektoniczny wygląd. Wybudowany w jego obrębie (dziś już nieistniejący) pałac w XVII wieku, stanowił wzór dla innych tego typu obiektów w Polsce. Zachowane fortyfikacje ziemne stanowią rzadki przykład umocnień "szkoły staroholenderskiej". -------------- The Radziwiłł Castle complex - a historical monument in Biala Podlaska, covering the remains of a former castle built on the plan of a five-star star with five bastions surrounded by a moat and a dirt road. The complex is adjacent to the Warsaw and Zamkowa Streets, to the west it borders on the urban development, and from the south to the Krzna Valley. It is located near the city center. The construction of the team was started by Aleksander Ludwik Radziwiłł, continued by his successors. At the beginning of the eighteenth century he obtained his ultimate architectural appearance. Built in its (now no longer existent) palace in the seventeenth century, was a model for other objects of this type in Poland. The preserved fortifications are a rare example of the fortification of the "Old Dutch School". -------------- #BialaPodlaska #lubelskie #palace #Poland #Polska #architecture #architektura #total_monuments #total_europe #zabytek #monument #atrakcja_turystyczna #tourist_attraction #monumental_world #loves_monuments #worldplaces #travel #tourism #podroze #wycieczki #trips #ig_monumentalworld #architecturephotography #beautifulplaces #museum #park --------------- więcej/more: tripsoverpoland.pl

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.