Photos and video with hashtag #fleur

#fleur

  • 1.6M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- ✔️ Maiblume 기초반 수강생 모집 안내 ---------------------------------------------------- [BASIC : 기초과정, 8회 ] 화 11.00 am (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 3.00 pm (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 7.00 pm 토 3.00 pm . 기초반은 실습 뿐 아니라, 체계적인 이론 수업과 함께 진행되어 훗날 색감, 디자인, 원예적 지식, 조형적 구상 등 플로리스트 전반에 걸쳐 수강생분들의 응용력이 배가되게끔 탄탄한 구성으로 되어있습니다. 훗날 수강생분들 스스로 작품 디자인을 결정하고, 시장에서의 꽃사입부터~아이템을 제작/구성하는데 있어 어려움이 없으시도록, 꽃+식물소재표현 원리/색의배치/소재들의 특징 등까지 모두 알려드립니다. . 🌟해당하는 클래스의 <요일 & 시간>을 참고해서 문의해주세요. 🌟모든 수업은 <수시 모집> 입니다. ::: 같은 과정에서는, 매회 작품의 난이도가 비슷하므로 여석만 있으면 언제든지 수강신청 가능합니다. _______________________________________________ ✔️ About Class 클래스 당 인원은 최대 6인까지, 소수 정원으로 이루어집니다. <체계적인 이론 + 심도있는 실습> <매회 다른 컬러 + 다양한 소재> . 매회 감각적인 스타일링 능력함양은 물론 창업과 실제 커리어에 유용한 이론 및 팁을 수강생분들에게 아낌없이 전해드립니다. . 보다 자세한 안내는 인스타 프로필에 링크된 블로그 해당 페이지를 참고해주세요- (공지에도 걸려있답니다 ^^) _______________________________________________ ✔️ PROFILE + 15년 차 커리어 실무경력, MBC 문화방송 주최 각종무대 장식, 까르띠에 외 이벤트 스타일링 다수, 다년의 창업 경험, 플라워 아트 기업 출강 <실무 + 이론> 16개 이상 교과목 대학강의 6년 째, 지도 교수로서의 학생들 카운슬링 및 노하우 보유. . _______________________________________________ ✔️ CONTACT US!! Katalk ID. maiblume / Tel. 02. 546.3328 강의 중에는 부재중일 수 있습니다. 카톡 메시지 확인하는 대로 연락드리겠습니다. _______________________________________________ ✔️ 위치 서울 강남구 논현동 지하철 9호선 언주역 1번 출구에서 도보 2분 소요. (강남 차병원 사거리) . ✔️ 예약주문 및 레슨 문의 katalk ID: maiblume (인스타 다이렉트 메시지 ✖️) ---------------------------------------------------- #꽃다발 #플라워박스 #부케 #마이블루메 #플라워레슨 #플라워클래스 #꽃 #꽃꽂이 #플라워스쿨 #플로리스트 #강남플라워레슨 #원데이클래스 #플로리스트학원 #플라워아카데미 #출강레슨 #취미 #기업출강 #flowers #maiblume #florist #flower #bloom #blooms #flowerlesson #flowerclass #fleur #blumen #tulip #fleurs
- ✔️ Maiblume 기초반 수강생 모집 안내 ---------------------------------------------------- [BASIC : 기초과정, 8회 ] 화 11.00 am (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 3.00 pm (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 7.00 pm 토 3.00 pm . 기초반은 실습 뿐 아니라, 체계적인 이론 수업과 함께 진행되어 훗날 색감, 디자인, 원예적 지식, 조형적 구상 등 플로리스트 전반에 걸쳐 수강생분들의 응용력이 배가되게끔 탄탄한 구성으로 되어있습니다. 훗날 수강생분들 스스로 작품 디자인을 결정하고, 시장에서의 꽃사입부터~아이템을 제작/구성하는데 있어 어려움이 없으시도록, 꽃+식물소재표현 원리/색의배치/소재들의 특징 등까지 모두 알려드립니다. . 🌟해당하는 클래스의 <요일 & 시간>을 참고해서 문의해주세요. 🌟모든 수업은 <수시 모집> 입니다. ::: 같은 과정에서는, 매회 작품의 난이도가 비슷하므로 여석만 있으면 언제든지 수강신청 가능합니다. _______________________________________________ ✔️ About Class 클래스 당 인원은 최대 6인까지, 소수 정원으로 이루어집니다. <체계적인 이론 + 심도있는 실습> <매회 다른 컬러 + 다양한 소재> . 매회 감각적인 스타일링 능력함양은 물론 창업과 실제 커리어에 유용한 이론 및 팁을 수강생분들에게 아낌없이 전해드립니다. . 보다 자세한 안내는 인스타 프로필에 링크된 블로그 해당 페이지를 참고해주세요- (공지에도 걸려있답니다 ^^) _______________________________________________ ✔️ PROFILE + 15년 차 커리어 실무경력, MBC 문화방송 주최 각종무대 장식, 까르띠에 외 이벤트 스타일링 다수, 다년의 창업 경험, 플라워 아트 기업 출강 <실무 + 이론> 16개 이상 교과목 대학강의 6년 째, 지도 교수로서의 학생들 카운슬링 및 노하우 보유. . _______________________________________________ ✔️ CONTACT US!! Katalk ID. maiblume / Tel. 02. 546.3328 강의 중에는 부재중일 수 있습니다. 카톡 메시지 확인하는 대로 연락드리겠습니다. _______________________________________________ ✔️ 위치 서울 강남구 논현동 지하철 9호선 언주역 1번 출구에서 도보 2분 소요. (강남 차병원 사거리) . ✔️ 예약주문 및 레슨 문의 katalk ID: maiblume (인스타 다이렉트 메시지 ✖️) ---------------------------------------------------- #꽃다발 #플라워박스 #부케 #마이블루메 #플라워레슨 #플라워클래스 #꽃 #꽃꽂이 #플라워스쿨 #플로리스트 #강남플라워레슨 #원데이클래스 #플로리스트학원 #플라워아카데미 #출강레슨 #취미 #기업출강 #flowers #maiblume #florist #flower #bloom #blooms #flowerlesson #flowerclass #fleur #blumen #tulip #fleurs
- ✔️ Maiblume 기초반 수강생 모집 안내 ---------------------------------------------------- [BASIC : 기초과정, 8회 ] 화 11.00 am (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 3.00 pm (화 11시, 목 3시 주 2회 수강 가능) 목 7.00 pm 토 3.00 pm . 기초반은 실습 뿐 아니라, 체계적인 이론 수업과 함께 진행되어 훗날 색감, 디자인, 원예적 지식, 조형적 구상 등 플로리스트 전반에 걸쳐 수강생분들의 응용력이 배가되게끔 탄탄한 구성으로 되어있습니다. 훗날 수강생분들 스스로 작품 디자인을 결정하고, 시장에서의 꽃사입부터~아이템을 제작/구성하는데 있어 어려움이 없으시도록, 꽃+식물소재표현 원리/색의배치/소재들의 특징 등까지 모두 알려드립니다. . 🌟해당하는 클래스의 <요일 & 시간>을 참고해서 문의해주세요. 🌟모든 수업은 <수시 모집> 입니다. ::: 같은 과정에서는, 매회 작품의 난이도가 비슷하므로 여석만 있으면 언제든지 수강신청 가능합니다. _______________________________________________ ✔️ About Class 클래스 당 인원은 최대 6인까지, 소수 정원으로 이루어집니다. <체계적인 이론 + 심도있는 실습> <매회 다른 컬러 + 다양한 소재> . 매회 감각적인 스타일링 능력함양은 물론 창업과 실제 커리어에 유용한 이론 및 팁을 수강생분들에게 아낌없이 전해드립니다. . 보다 자세한 안내는 인스타 프로필에 링크된 블로그 해당 페이지를 참고해주세요- (공지에도 걸려있답니다 ^^) _______________________________________________ ✔️ PROFILE + 15년 차 커리어 실무경력, MBC 문화방송 주최 각종무대 장식, 까르띠에 외 이벤트 스타일링 다수, 다년의 창업 경험, 플라워 아트 기업 출강 <실무 + 이론> 16개 이상 교과목 대학강의 6년 째, 지도 교수로서의 학생들 카운슬링 및 노하우 보유. . _______________________________________________ ✔️ CONTACT US!! Katalk ID. maiblume / Tel. 02. 546.3328 강의 중에는 부재중일 수 있습니다. 카톡 메시지 확인하는 대로 연락드리겠습니다. _______________________________________________ ✔️ 위치 서울 강남구 논현동 지하철 9호선 언주역 1번 출구에서 도보 2분 소요. (강남 차병원 사거리) . ✔️ 예약주문 및 레슨 문의 katalk ID: maiblume (인스타 다이렉트 메시지 ✖️) ---------------------------------------------------- #꽃다발 #플라워박스 #부케 #마이블루메 #플라워레슨 #플라워클래스 #꽃 #꽃꽂이 #플라워스쿨 #플로리스트 #강남플라워레슨 #원데이클래스 #플로리스트학원 #플라워아카데미 #출강레슨 #취미 #기업출강 #flowers #maiblume #florist #flower #bloom #blooms #flowerlesson #flowerclass #fleur #blumen #tulip #fleurs
- Mùi bản này thì tưởng bánh bèo nhưng ngửi xong muốn lên chòi sinh hoạt luốn :))). Narciso Fleur Musc không dành cho những cô nàng mới lớn non tơ trẻ dại vì Narciso Fleur Musc tràn ngập xạ hương, tức là cũng nhằm để kích thích trí tưởng tượng và những "Ham muốn nhuốm màu... giới tính!" NARCISO RODRIGIEZ FOR HER - #Fleur #Musc CHIẾT 1Oml 👉 3xx Các dung tích khác & gốc ib. ------------ ♡ AUTHENTIC or MONEY BACK ♡ #ElnaHousePerfume #15O8LêVănLương #O9O99659O7 viber, zalo • Chuyên designer & niche perfume. • Chiết nước hoa các loại và gốc. • Nhận order các brand khách tìm hàng về sau 3 tuần. • Sỉ lẻ. • Cam kết chỉ bán đúng hàng XT #chínhhãng - #Authentic1OO% hàng về từ #SEPHORA, #MACYS, các #Mall, #Store, #DutyFree tại #USA, #FRANCE,...Hàng #baoxài, #baotest, #baocheck các kiểu..
- Mùi bản này thì tưởng bánh bèo nhưng ngửi xong muốn lên chòi sinh hoạt luốn :))). Narciso Fleur Musc không dành cho những cô nàng mới lớn non tơ trẻ dại vì Narciso Fleur Musc tràn ngập xạ hương, tức là cũng nhằm để kích thích trí tưởng tượng và những "Ham muốn nhuốm màu... giới tính!" NARCISO RODRIGIEZ FOR HER - #Fleur #Musc CHIẾT 1Oml 👉 3xx Các dung tích khác & gốc ib. ------------ ♡ AUTHENTIC or MONEY BACK ♡ #ElnaHousePerfume #15O8L êVănLương #O9O99659O7 viber, zalo • Chuyên designer & niche perfume. • Chiết nước hoa các loại và gốc. • Nhận order các brand khách tìm hàng về sau 3 tuần. • Sỉ lẻ. • Cam kết chỉ bán đúng hàng XT #ch ínhhãng - #Authentic1OO % hàng về từ #SEPHORA , #MACYS , các #Mall , #Store , #DutyFree tại #USA , #FRANCE ,...Hàng #baox ài, #baotest , #baocheck các kiểu..
- Mùi bản này thì tưởng bánh bèo nhưng ngửi xong muốn lên chòi sinh hoạt luốn :))). Narciso Fleur Musc không dành cho những cô nàng mới lớn non tơ trẻ dại vì Narciso Fleur Musc tràn ngập xạ hương, tức là cũng nhằm để kích thích trí tưởng tượng và những "Ham muốn nhuốm màu... giới tính!" NARCISO RODRIGIEZ FOR HER - #Fleur #Musc CHIẾT 1Oml 👉 3xx Các dung tích khác & gốc ib. ------------ ♡ AUTHENTIC or MONEY BACK ♡ #ElnaHousePerfume #15O8LêVănLương #O9O99659O7 viber, zalo • Chuyên designer & niche perfume. • Chiết nước hoa các loại và gốc. • Nhận order các brand khách tìm hàng về sau 3 tuần. • Sỉ lẻ. • Cam kết chỉ bán đúng hàng XT #chínhhãng - #Authentic1OO% hàng về từ #SEPHORA, #MACYS, các #Mall, #Store, #DutyFree tại #USA, #FRANCE,...Hàng #baoxài, #baotest, #baocheck các kiểu..

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.