Photos and video with hashtag #famous

#famous

  • 9.3M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- . قربان محمد پور این روزها منتظر آماده شدن مجوز و ویزای عوامل فیلم «دختر شیطان» برای فیلمبرداری در کشور هندوستان است و بعد از سفرش به هند منتظر جلسه نهایی با محمد رضا گلزار و قطعی شدن حضور او در این فیلم است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛قربان محمدپور در خصوص انتخاب بازیگر هندی عنوان کرد: با یکی از ستاره های شاخص بالیوود وارد مذاکره شده ام و منتظر جواب قطعی او هستم. از آنجایی که محمدپور در هند  به دنبال ستاره های بالیوود است این شبهه پیش می آید که «دختر شیطان» قسمت دوم سلام بمبئی است. وی در این خصوص گفت: عنوان فیلم «دختر شیطان» است و قصه اش کاملا متفاوت از سلام بمبئی است. همچنین از وی درباره عدم واگذاری احتمالی حقوق فیلم سلام بمبئی  و اختلاف با جواد نوروز بیگی پرسیدیم که  عنوان کرد با این تهیه کننده اختلافی ندارد و اتفاقا مدام با او در ارتباط است. این کارگردان سینما در پاسخ به احتمال همکاری مجدد با «دیا میرزا» بازیگر هندی فیلم قبلی اش گفت: قصد همکاری با «دیا میرزا»را ندارد و در فکر استفاده از بازیگرهای مطرح تری از سینمای هند است. محمدپور حضور بنیامین را در «دختر شیطان» منتفی اعلام کرد ودرباره حضور «محمد رضا گلزار» نیز عنوان کرد: گلزار یکی از سوپر استارهای بزرگ سینمای ایران است که به کارگردان انرژی فوق العاده ای می دهد او در سلام بمبئی بازی کرده و فیلمنامه «دختر شیطان» برایش ارسال شده و در حال مطالعه آن است، برای مشخص شدن حضور قطعی او در این فیلم جلسه نهایی با او خواهم داشت. وی درباره مکان فیلمبرداری و آغاز مرحله تولید «دختر شیطان» گفت: کل فیلمبرداری این فیلم در هند اجرا می شود و طبق برنامه  سه ماهه ای که برای زمستان به هندی ها داده ایم چون هوای هند در این فصل فوق العاده است و عوامل فیلم مریض نمی شوند، منتظر آماده شدن مجوزهای کار و ویزای عوامل هستیم که کمی طول می کشد. بالیوود مانند ایران نیست که سریع قرارداد بسته شود و بازیگر مشغول به کار شود در آنجا برای بازی باید از یک سال قبل برنامه ریزی انجام شود و با بازیگر قرارداد بسته شود. وی  مراحل فنی «دختر شیطان» را طولانی اعلام کرد و افزود: پیش بینی ام این است ساخت این فیلم طول بکشد و برای اکران آن  نوروز  یا تابستان 98 را در نظر دارم. . T.me/rezagolzar4 . #mohammadrezagolzar#rezagolzar#rezzar#famous#superstar#athlete#shishobesh#celebrity#celebraties#photos#selfie#honarmandan#cinema#menfashion#face#pic#movie #رضاگلزار #بازیگران #فیلم #سینمایی#سلام_بمبئی #دخترشیطان
- . قربان محمد پور این روزها منتظر آماده شدن مجوز و ویزای عوامل فیلم «دختر شیطان» برای فیلمبرداری در کشور هندوستان است و بعد از سفرش به هند منتظر جلسه نهایی با محمد رضا گلزار و قطعی شدن حضور او در این فیلم است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛قربان محمدپور در خصوص انتخاب بازیگر هندی عنوان کرد: با یکی از ستاره های شاخص بالیوود وارد مذاکره شده ام و منتظر جواب قطعی او هستم. از آنجایی که محمدپور در هند  به دنبال ستاره های بالیوود است این شبهه پیش می آید که «دختر شیطان» قسمت دوم سلام بمبئی است. وی در این خصوص گفت: عنوان فیلم «دختر شیطان» است و قصه اش کاملا متفاوت از سلام بمبئی است. همچنین از وی درباره عدم واگذاری احتمالی حقوق فیلم سلام بمبئی  و اختلاف با جواد نوروز بیگی پرسیدیم که  عنوان کرد با این تهیه کننده اختلافی ندارد و اتفاقا مدام با او در ارتباط است. این کارگردان سینما در پاسخ به احتمال همکاری مجدد با «دیا میرزا» بازیگر هندی فیلم قبلی اش گفت: قصد همکاری با «دیا میرزا»را ندارد و در فکر استفاده از بازیگرهای مطرح تری از سینمای هند است. محمدپور حضور بنیامین را در «دختر شیطان» منتفی اعلام کرد ودرباره حضور «محمد رضا گلزار» نیز عنوان کرد: گلزار یکی از سوپر استارهای بزرگ سینمای ایران است که به کارگردان انرژی فوق العاده ای می دهد او در سلام بمبئی بازی کرده و فیلمنامه «دختر شیطان» برایش ارسال شده و در حال مطالعه آن است، برای مشخص شدن حضور قطعی او در این فیلم جلسه نهایی با او خواهم داشت. وی درباره مکان فیلمبرداری و آغاز مرحله تولید «دختر شیطان» گفت: کل فیلمبرداری این فیلم در هند اجرا می شود و طبق برنامه  سه ماهه ای که برای زمستان به هندی ها داده ایم چون هوای هند در این فصل فوق العاده است و عوامل فیلم مریض نمی شوند، منتظر آماده شدن مجوزهای کار و ویزای عوامل هستیم که کمی طول می کشد. بالیوود مانند ایران نیست که سریع قرارداد بسته شود و بازیگر مشغول به کار شود در آنجا برای بازی باید از یک سال قبل برنامه ریزی انجام شود و با بازیگر قرارداد بسته شود. وی  مراحل فنی «دختر شیطان» را طولانی اعلام کرد و افزود: پیش بینی ام این است ساخت این فیلم طول بکشد و برای اکران آن  نوروز  یا تابستان 98 را در نظر دارم. . T.me/rezagolzar4 . #mohammadrezagolzar #rezagolza #rezzar #famou #superstar #athlet #shishobesh #celebrit #celebraties #photo #selfie #honarmanda #cinema #menfashio #face #pi #movie #رضاگلزار #بازیگران #فیلم #سینمایی#سلام_بمبئی #دخترشیطان
- . قربان محمد پور این روزها منتظر آماده شدن مجوز و ویزای عوامل فیلم «دختر شیطان» برای فیلمبرداری در کشور هندوستان است و بعد از سفرش به هند منتظر جلسه نهایی با محمد رضا گلزار و قطعی شدن حضور او در این فیلم است. به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا؛قربان محمدپور در خصوص انتخاب بازیگر هندی عنوان کرد: با یکی از ستاره های شاخص بالیوود وارد مذاکره شده ام و منتظر جواب قطعی او هستم. از آنجایی که محمدپور در هند  به دنبال ستاره های بالیوود است این شبهه پیش می آید که «دختر شیطان» قسمت دوم سلام بمبئی است. وی در این خصوص گفت: عنوان فیلم «دختر شیطان» است و قصه اش کاملا متفاوت از سلام بمبئی است. همچنین از وی درباره عدم واگذاری احتمالی حقوق فیلم سلام بمبئی  و اختلاف با جواد نوروز بیگی پرسیدیم که  عنوان کرد با این تهیه کننده اختلافی ندارد و اتفاقا مدام با او در ارتباط است. این کارگردان سینما در پاسخ به احتمال همکاری مجدد با «دیا میرزا» بازیگر هندی فیلم قبلی اش گفت: قصد همکاری با «دیا میرزا»را ندارد و در فکر استفاده از بازیگرهای مطرح تری از سینمای هند است. محمدپور حضور بنیامین را در «دختر شیطان» منتفی اعلام کرد ودرباره حضور «محمد رضا گلزار» نیز عنوان کرد: گلزار یکی از سوپر استارهای بزرگ سینمای ایران است که به کارگردان انرژی فوق العاده ای می دهد او در سلام بمبئی بازی کرده و فیلمنامه «دختر شیطان» برایش ارسال شده و در حال مطالعه آن است، برای مشخص شدن حضور قطعی او در این فیلم جلسه نهایی با او خواهم داشت. وی درباره مکان فیلمبرداری و آغاز مرحله تولید «دختر شیطان» گفت: کل فیلمبرداری این فیلم در هند اجرا می شود و طبق برنامه  سه ماهه ای که برای زمستان به هندی ها داده ایم چون هوای هند در این فصل فوق العاده است و عوامل فیلم مریض نمی شوند، منتظر آماده شدن مجوزهای کار و ویزای عوامل هستیم که کمی طول می کشد. بالیوود مانند ایران نیست که سریع قرارداد بسته شود و بازیگر مشغول به کار شود در آنجا برای بازی باید از یک سال قبل برنامه ریزی انجام شود و با بازیگر قرارداد بسته شود. وی  مراحل فنی «دختر شیطان» را طولانی اعلام کرد و افزود: پیش بینی ام این است ساخت این فیلم طول بکشد و برای اکران آن  نوروز  یا تابستان 98 را در نظر دارم. . T.me/rezagolzar4 . #mohammadrezagolzar#rezagolzar#rezzar#famous#superstar#athlete#shishobesh#celebrity#celebraties#photos#selfie#honarmandan#cinema#menfashion#face#pic#movie #رضاگلزار #بازیگران #فیلم #سینمایی#سلام_بمبئی #دخترشیطان
- Thank you Queen! Nicki Minaj is the reason why I do what I do she has taught me so much. Her music really does speak to me. Her as a person in general has been a huge impact in my life. Also you are my muthafucking idol! I look up to you I wanna accomplish so many things just like you. Hell I wanna fat ass just like you😂😂😂Jk! But I love you @nickiminaj . . . . #blackisbeautiful #blackbypopulardemand #blackispower #nickiminaj #idols #inspiration #workhard #believe #prosperity #loving #thankyou #myinspiration #mybaby #mygirl #fordmodels #model #same #killingthegame #mytime #kingandqueen #legend #myhero #face #greatness #famous #share #bold #thepinkprint #photography
- Thank you Queen! Nicki Minaj is the reason why I do what I do she has taught me so much. Her music really does speak to me. Her as a person in general has been a huge impact in my life. Also you are my muthafucking idol! I look up to you I wanna accomplish so many things just like you. Hell I wanna fat ass just like you😂😂😂Jk! But I love you @nickiminaj . . . . #blackisbeautiful #blackbypopulardemand #blackispower #nickiminaj #idols #inspiration #workhard #believe #prosperity #loving #thankyou #myinspiration #mybaby #mygirl #fordmodels #model #same #killingthegame #mytime #kingandqueen #legend #myhero #face #greatness #famous #share #bold #thepinkprint #photography
- Thank you Queen! Nicki Minaj is the reason why I do what I do she has taught me so much. Her music really does speak to me. Her as a person in general has been a huge impact in my life. Also you are my muthafucking idol! I look up to you I wanna accomplish so many things just like you. Hell I wanna fat ass just like you😂😂😂Jk! But I love you @nickiminaj . . . . #blackisbeautiful #blackbypopulardemand #blackispower #nickiminaj #idols #inspiration #workhard #believe #prosperity #loving #thankyou #myinspiration #mybaby #mygirl #fordmodels #model #same #killingthegame #mytime #kingandqueen #legend #myhero #face #greatness #famous #share #bold #thepinkprint #photography
- Balloon projects from Bts with a picture of Jimin and Jin. On the other side of Jin's balloon there is a quote "I will ALWAYS love Army" and on the Jimin "I love the sea of Busan" × Follow @bts.bighitoficiall for more updates🍀 × × × × × #BTS #bangtanboys #bangtansonyeondan #jungkook #jimin #seokjin #suga #tae #rapmoster #jhope #v #kimtaehyung #yoongi #loveyourself #dna #korea #army #photooftheday #photoshoot #artists #famous # #kpop #seoul #photography #singers #boybasingersnd #rapper #kpopmemes #bighit @bts.bighitofficial
- Balloon projects from Bts with a picture of Jimin and Jin. On the other side of Jin& #39;s balloon there is a quote "I will ALWAYS love Army" and on the Jimin "I love the sea of Busan" × Follow @bts.bighitoficiall for more updates🍀 × × × × × #BTS #bangtanboys #bangtansonyeondan #jungkook #jimin #seokjin #suga #tae #rapmoster #jhope #v #kimtaehyung #yoongi #loveyourself #dna #korea #army #photooftheday #photoshoot #artists #famous # #kpop #seoul #photography #singers #boybasingersnd #rapper #kpopmemes #bighit @bts.bighitofficial
- Balloon projects from Bts with a picture of Jimin and Jin. On the other side of Jin's balloon there is a quote "I will ALWAYS love Army" and on the Jimin "I love the sea of Busan" × Follow @bts.bighitoficiall for more updates🍀 × × × × × #BTS #bangtanboys #bangtansonyeondan #jungkook #jimin #seokjin #suga #tae #rapmoster #jhope #v #kimtaehyung #yoongi #loveyourself #dna #korea #army #photooftheday #photoshoot #artists #famous # #kpop #seoul #photography #singers #boybasingersnd #rapper #kpopmemes #bighit @bts.bighitofficial

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.