Photos and video with hashtag #development

#development

  • 1.1M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- #Throwback #USNP70 सम्झनाका क्षणहरु औलो १९५०मा नेपालको सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरुमध्ये एक थियो, जस्ले झन्डै २५% जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको मात्रै थिएन, औलोको डरले देशको एकदमै उब्जाउ भूभाग र घना जंगलहरु समेतलाई अविकसित छोडेको थियो। १९५४ को अगस्तमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) ले औलो नियन्त्रणको प्रयास् शुरु गर्‍यो। पहिलो बर्षमै IBDCB ले ३३५,००० जनालाई सुरक्षित गर्न झन्डै ७० हजार घरमा औषधि छर्केको थियो। औलो उन्मुलन नेपालमा अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा सफल अभियानहरुमध्ये एक हो। Malaria was Nepal’s most serious health problem in the 1950s, afflicting nearly 25 percent of the population. Some of the country’s most fertile fields and richest forest resources were largely underdeveloped because of the threat of malaria. In August 1954, with U.S. Government support, the Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) began working to control malaria. In its first year, IBDCB sprayed 70,000 houses, providing protection to over 335,000 people. Malaria eradication is one of the most successful campaigns of the U.S. Government in Nepal. #nepal #usembassynepal #history #moments #celebration #milestone #health #development
- #Throwback #USNP70 सम्झनाका क्षणहरु औलो १९५०मा नेपालको सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरुमध्ये एक थियो, जस्ले झन्डै २५% जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको मात्रै थिएन, औलोको डरले देशको एकदमै उब्जाउ भूभाग र घना जंगलहरु समेतलाई अविकसित छोडेको थियो। १९५४ को अगस्तमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) ले औलो नियन्त्रणको प्रयास् शुरु गर्‍यो। पहिलो बर्षमै IBDCB ले ३३५,००० जनालाई सुरक्षित गर्न झन्डै ७० हजार घरमा औषधि छर्केको थियो। औलो उन्मुलन नेपालमा अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा सफल अभियानहरुमध्ये एक हो। Malaria was Nepal’s most serious health problem in the 1950s, afflicting nearly 25 percent of the population. Some of the country’s most fertile fields and richest forest resources were largely underdeveloped because of the threat of malaria. In August 1954, with U.S. Government support, the Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) began working to control malaria. In its first year, IBDCB sprayed 70,000 houses, providing protection to over 335,000 people. Malaria eradication is one of the most successful campaigns of the U.S. Government in Nepal. #nepal #usembassynepal #history #moments #celebration #milestone #health #development
- #Throwback #USNP70 सम्झनाका क्षणहरु औलो १९५०मा नेपालको सबैभन्दा गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरुमध्ये एक थियो, जस्ले झन्डै २५% जनसंख्यालाई प्रभावित पारेको मात्रै थिएन, औलोको डरले देशको एकदमै उब्जाउ भूभाग र घना जंगलहरु समेतलाई अविकसित छोडेको थियो। १९५४ को अगस्तमा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) ले औलो नियन्त्रणको प्रयास् शुरु गर्‍यो। पहिलो बर्षमै IBDCB ले ३३५,००० जनालाई सुरक्षित गर्न झन्डै ७० हजार घरमा औषधि छर्केको थियो। औलो उन्मुलन नेपालमा अमेरिकी सरकारको सबैभन्दा सफल अभियानहरुमध्ये एक हो। Malaria was Nepal’s most serious health problem in the 1950s, afflicting nearly 25 percent of the population. Some of the country’s most fertile fields and richest forest resources were largely underdeveloped because of the threat of malaria. In August 1954, with U.S. Government support, the Insect-Borne Disease Control Bureau (IBDCB) began working to control malaria. In its first year, IBDCB sprayed 70,000 houses, providing protection to over 335,000 people. Malaria eradication is one of the most successful campaigns of the U.S. Government in Nepal. #nepal #usembassynepal #history #moments #celebration #milestone #health #development

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.