Photos and video with hashtag #dad

#dad

  • 14.3M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- Cái chân hay đi, từ bé đã xa gia đình nhưng ngày nào mẹ cũng gọi ít nhất một lần nghe giọng của kon cho đỡ nhớ. Giờ lớn rồi, đi làm rồi đi công tác suốt ngày, mẹ về hưu ở nhà mãi một mình chẳng ai nói chuyện tâm sự với mẹ, cứ lanh quanh với căn nhà và vườn cây. Thương mẹ lắm, thương bố nữa. Con hư lắm, chưa làm đc gì để đền ơn cha mẹ. Cứ bay hoài bay hoài... biết đến bao giờ mỏi cánh mới chịu về với bố mẹ đây?! #love #my #mom #and #dad #too #much #i #scare #time #scare #the #age #of #human #scare #separation #😛#cat #pet
- Cái chân hay đi, từ bé đã xa gia đình nhưng ngày nào mẹ cũng gọi ít nhất một lần nghe giọng của kon cho đỡ nhớ. Giờ lớn rồi, đi làm rồi đi công tác suốt ngày, mẹ về hưu ở nhà mãi một mình chẳng ai nói chuyện tâm sự với mẹ, cứ lanh quanh với căn nhà và vườn cây. Thương mẹ lắm, thương bố nữa. Con hư lắm, chưa làm đc gì để đền ơn cha mẹ. Cứ bay hoài bay hoài... biết đến bao giờ mỏi cánh mới chịu về với bố mẹ đây?! #love #my #mom #and #dad #too #much #i #scare #time #scare #the #age #of #human #scare #separation # #cat #pet
- Cái chân hay đi, từ bé đã xa gia đình nhưng ngày nào mẹ cũng gọi ít nhất một lần nghe giọng của kon cho đỡ nhớ. Giờ lớn rồi, đi làm rồi đi công tác suốt ngày, mẹ về hưu ở nhà mãi một mình chẳng ai nói chuyện tâm sự với mẹ, cứ lanh quanh với căn nhà và vườn cây. Thương mẹ lắm, thương bố nữa. Con hư lắm, chưa làm đc gì để đền ơn cha mẹ. Cứ bay hoài bay hoài... biết đến bao giờ mỏi cánh mới chịu về với bố mẹ đây?! #love #my #mom #and #dad #too #much #i #scare #time #scare #the #age #of #human #scare #separation #😛#cat #pet
- Would you join my book launch team? www.robbiesamuels.com/launchteam (link in bio) "Croissants vs. Bagels is a powerful concept that will forever change your approach to networking." - @dorieclark, best-selling author of "Reinventing You" and "Stand Out" In about one month, on July 30, my book will be available! I've invested a lot of time and energy into creating a resource that will help you stop wasting time networking and start building great relationships. You'll receive an advanced copy of "Croissants vs Bagels: Strategic, Effective, and Inclusive Networking at Conferences" and the Kindle and audio versions when available. I'm aiming for 100 "verified purchase" reviews in the first month and I'm deeply grateful to the launch team members who will help me reach #1 Bestseller.
- Would you join my book launch team? www.robbiesamuels.com/launchteam (link in bio) "Croissants vs. Bagels is a powerful concept that will forever change your approach to networking." - @dorieclark , best-selling author of "Reinventing You" and "Stand Out" In about one month, on July 30, my book will be available! I& #39;ve invested a lot of time and energy into creating a resource that will help you stop wasting time networking and start building great relationships. You& #39;ll receive an advanced copy of "Croissants vs Bagels: Strategic, Effective, and Inclusive Networking at Conferences" and the Kindle and audio versions when available. I& #39;m aiming for 100 "verified purchase" reviews in the first month and I& #39;m deeply grateful to the launch team members who will help me reach #1 Bestseller.
- Would you join my book launch team? www.robbiesamuels.com/launchteam (link in bio) "Croissants vs. Bagels is a powerful concept that will forever change your approach to networking." - @dorieclark, best-selling author of "Reinventing You" and "Stand Out" In about one month, on July 30, my book will be available! I've invested a lot of time and energy into creating a resource that will help you stop wasting time networking and start building great relationships. You'll receive an advanced copy of "Croissants vs Bagels: Strategic, Effective, and Inclusive Networking at Conferences" and the Kindle and audio versions when available. I'm aiming for 100 "verified purchase" reviews in the first month and I'm deeply grateful to the launch team members who will help me reach #1 Bestseller.
- 'bebek bakıcılığı yapmıyorum, ebeveynim' işte ruh budur 💐 ☀️ baba bebek bakımına yardım etmemeli, bebek bakımına ortak olmalıdır. Bebek bakımı ve ev işleri konusunda işbirliği olan ailelerde büyüyen çocukların zeka seviyelerinde önemli farklar olduğunu biliyor muydunuz? Daha huzurlu, empati yapmayı bilen, kendini ifade edebilen çocuklar için bu ortaklık yaşam şekli olmalıdır. ... Repost from @internetanneleri With @Regrann ... #ebeveyn #bebekveçocukgelişimi #AnneBaba #Bebek #aile #huzurlubebekler #işbirliği #babaolmak #babalardabebekbakar #babalardabebekgiyer #Baby #parenting #doğum #Hamileanneler #dad #dadsofinstagram #dadscancook #dadscanwearbabiestoo #beparent #thatsthespirit
- & #39;bebek bakıcılığı yapmıyorum, ebeveynim& #39; işte ruh budur 💐 ☀️ baba bebek bakımına yardım etmemeli, bebek bakımına ortak olmalıdır. Bebek bakımı ve ev işleri konusunda işbirliği olan ailelerde büyüyen çocukların zeka seviyelerinde önemli farklar olduğunu biliyor muydunuz? Daha huzurlu, empati yapmayı bilen, kendini ifade edebilen çocuklar için bu ortaklık yaşam şekli olmalıdır. ... Repost from @internetanneleri With @Regrann ... #ebeveyn #bebekve çocukgelişimi #AnneBaba #Bebek #aile #huzurlubebekler #i şbirliği #babaolmak #babalardabebekbakar #babalardabebekgiyer #Baby #parenting #do ğum #Hamileanneler #dad #dadsofinstagram #dadscancook #dadscanwearbabiestoo #beparent #thatsthespirit
- 'bebek bakıcılığı yapmıyorum, ebeveynim' işte ruh budur 💐 ☀️ baba bebek bakımına yardım etmemeli, bebek bakımına ortak olmalıdır. Bebek bakımı ve ev işleri konusunda işbirliği olan ailelerde büyüyen çocukların zeka seviyelerinde önemli farklar olduğunu biliyor muydunuz? Daha huzurlu, empati yapmayı bilen, kendini ifade edebilen çocuklar için bu ortaklık yaşam şekli olmalıdır. ... Repost from @internetanneleri With @Regrann ... #ebeveyn #bebekveçocukgelişimi #AnneBaba #Bebek #aile #huzurlubebekler #işbirliği #babaolmak #babalardabebekbakar #babalardabebekgiyer #Baby #parenting #doğum #Hamileanneler #dad #dadsofinstagram #dadscancook #dadscanwearbabiestoo #beparent #thatsthespirit

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.