Photos and video with hashtag #park

#park

  • 20.7M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- .#نکات_تربیتی_آرنیکا .#هوش #کودک مدت زمان مطالعه: 40ثانیه 💐هوش 9 گانه گاردنر! آیا کودک من با هوش است؟ گاردنر نظریه ای وضع کرده که شامل 9نوع هوش متفاوت از یکدیگر هستند که در زیر بصورت مختصر توضیح داده میشوند. هیچ کودکی خنگ و کم هوش نیست. هوش در زمینه های متنوع خود را نشان میدهد. هوش فقط هوش حل تمرینات ریاضی نیست. قهرمانان ورزشی باهوشند.بسیاری از بازیگران استعداد ریاضی ندارند. نوابغ موسیقی هوش موسیقایی دارند. کودک شما کدام نوع هوش را دارد:1⃣ هوش زبانی:کودکی که این هوش در او مسلط است از مهارت شنیداری بالایی برخوردارند. کلمه ها را چه درگفتار و چه در نوشتار هم از نظر معنایی و هم ازنظر ساختار جمله بندی درست به کار میبرد .علاقه به خواندن مخصوصا خواندن داستان و شعر دارد.از بازی با کلمات لذت میبرد.(شاعران،روزنامه نگاران) 2⃣هوش موسیقایی:توانایی خلق، درک، موسیقی در این کودکان وجود دارد و هر چیز ریتمیکی را یاد میگیرند. (آهنگ ساز، نوازنده) 3⃣هوش منطقی-ریاضی: این کودکان ازشرکت درمسابقه هایی که موضوع آنها حل معما یا مساله ای باشد که به تفکر منطقی نیاز داشته باشد خوشحال میشوند.از"چه، چرا، چگونه" زیاد استفاده میکنند.عاشق بازی کامپیوتری اند (دانشمندان، ریاضیدان) 4⃣هوش فضایی:این کودکان عاشق پازل اند و با هر چیزی که تصویری باشد ارتباط برقرار میکنند.آنها درک عمیقی از مثال سه بعدی دارند. با یک عروسک یا فیلم میتوانند آموزش ببینند. (ملوانان، خلبانان) 5⃣هوش بدنی-جنبشی: کودکانی که توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و تجسم و کار کردن با اشیاء را دارند این هوش را دارند. موقع توضیح دادن زیاد دست تکان میدهند و درکلاس بخاطر حرکات به ظاهر اضافی اغلب با بچه های بیش فعال اشتباه گرفته میشوند (ورزشکاران، بازیگران) 6⃣هوش طبیعت گرایانه: کودکانی که عاشق رفتن به باغ وحش اند از این هوش برخورداند.عاشق حیوانات هستند (زیست شناسان، دامپزشکان، زنبورداران) 7⃣هوش میان فردی: کودکانی که عاشق فعالیتهای گروهی هستند و از تنهایی بیزارند از این نوع هوش برخوردارد. (پزشکان؛ فروشندگان) 8⃣هوش درون فردی: توانایی آگاه شدن از احساسات، انگیزه ها، و امیال خود. آنها عاشق جمع کردن کلکسیون تمبر و سکه و .. اند.(کلکسیونرها، عرفا و فیلسوفان) 9⃣هوش هستی گرا: این هوش کودک را به سوی شناخت و درک جهان ماورای فیزیک میکشاند.پاسخ و استدلالهای در مورد معنای زندگی و .. #آرنیکا_گلی #پارک_ژوراسیک_تهران #تیر۹۶ #بازی #شادی #arnika#myheart #park #happy #play #cameramama #mom #whityou #ig_kids #childernofinstagram#asalkhanum💕💕💕
- .#نکات_تربیتی_آرنیکا .#هوش #کودک مدت زمان مطالعه: 40ثانیه 💐هوش 9 گانه گاردنر! آیا کودک من با هوش است؟ گاردنر نظریه ای وضع کرده که شامل 9نوع هوش متفاوت از یکدیگر هستند که در زیر بصورت مختصر توضیح داده میشوند. هیچ کودکی خنگ و کم هوش نیست. هوش در زمینه های متنوع خود را نشان میدهد. هوش فقط هوش حل تمرینات ریاضی نیست. قهرمانان ورزشی باهوشند.بسیاری از بازیگران استعداد ریاضی ندارند. نوابغ موسیقی هوش موسیقایی دارند. کودک شما کدام نوع هوش را دارد:1⃣ هوش زبانی:کودکی که این هوش در او مسلط است از مهارت شنیداری بالایی برخوردارند. کلمه ها را چه درگفتار و چه در نوشتار هم از نظر معنایی و هم ازنظر ساختار جمله بندی درست به کار میبرد .علاقه به خواندن مخصوصا خواندن داستان و شعر دارد.از بازی با کلمات لذت میبرد.(شاعران،روزنامه نگاران) 2⃣هوش موسیقایی:توانایی خلق، درک، موسیقی در این کودکان وجود دارد و هر چیز ریتمیکی را یاد میگیرند. (آهنگ ساز، نوازنده) 3⃣هوش منطقی-ریاضی: این کودکان ازشرکت درمسابقه هایی که موضوع آنها حل معما یا مساله ای باشد که به تفکر منطقی نیاز داشته باشد خوشحال میشوند.از"چه، چرا، چگونه" زیاد استفاده میکنند.عاشق بازی کامپیوتری اند (دانشمندان، ریاضیدان) 4⃣هوش فضایی:این کودکان عاشق پازل اند و با هر چیزی که تصویری باشد ارتباط برقرار میکنند.آنها درک عمیقی از مثال سه بعدی دارند. با یک عروسک یا فیلم میتوانند آموزش ببینند. (ملوانان، خلبانان) 5⃣هوش بدنی-جنبشی: کودکانی که توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و تجسم و کار کردن با اشیاء را دارند این هوش را دارند. موقع توضیح دادن زیاد دست تکان میدهند و درکلاس بخاطر حرکات به ظاهر اضافی اغلب با بچه های بیش فعال اشتباه گرفته میشوند (ورزشکاران، بازیگران) 6⃣هوش طبیعت گرایانه: کودکانی که عاشق رفتن به باغ وحش اند از این هوش برخورداند.عاشق حیوانات هستند (زیست شناسان، دامپزشکان، زنبورداران) 7⃣هوش میان فردی: کودکانی که عاشق فعالیتهای گروهی هستند و از تنهایی بیزارند از این نوع هوش برخوردارد. (پزشکان؛ فروشندگان) 8⃣هوش درون فردی: توانایی آگاه شدن از احساسات، انگیزه ها، و امیال خود. آنها عاشق جمع کردن کلکسیون تمبر و سکه و .. اند.(کلکسیونرها، عرفا و فیلسوفان) 9⃣هوش هستی گرا: این هوش کودک را به سوی شناخت و درک جهان ماورای فیزیک میکشاند.پاسخ و استدلالهای در مورد معنای زندگی و .. #آرنیکا_گلی #پارک_ژوراسیک_تهران #تیر۹۶ #بازی #شادی #arnika #myheart #park #happy #play #cameramama #mom #whityou #ig_kids #childernofinstagram #asalkhanum💕💕💕
- .#نکات_تربیتی_آرنیکا .#هوش #کودک مدت زمان مطالعه: 40ثانیه 💐هوش 9 گانه گاردنر! آیا کودک من با هوش است؟ گاردنر نظریه ای وضع کرده که شامل 9نوع هوش متفاوت از یکدیگر هستند که در زیر بصورت مختصر توضیح داده میشوند. هیچ کودکی خنگ و کم هوش نیست. هوش در زمینه های متنوع خود را نشان میدهد. هوش فقط هوش حل تمرینات ریاضی نیست. قهرمانان ورزشی باهوشند.بسیاری از بازیگران استعداد ریاضی ندارند. نوابغ موسیقی هوش موسیقایی دارند. کودک شما کدام نوع هوش را دارد:1⃣ هوش زبانی:کودکی که این هوش در او مسلط است از مهارت شنیداری بالایی برخوردارند. کلمه ها را چه درگفتار و چه در نوشتار هم از نظر معنایی و هم ازنظر ساختار جمله بندی درست به کار میبرد .علاقه به خواندن مخصوصا خواندن داستان و شعر دارد.از بازی با کلمات لذت میبرد.(شاعران،روزنامه نگاران) 2⃣هوش موسیقایی:توانایی خلق، درک، موسیقی در این کودکان وجود دارد و هر چیز ریتمیکی را یاد میگیرند. (آهنگ ساز، نوازنده) 3⃣هوش منطقی-ریاضی: این کودکان ازشرکت درمسابقه هایی که موضوع آنها حل معما یا مساله ای باشد که به تفکر منطقی نیاز داشته باشد خوشحال میشوند.از"چه، چرا، چگونه" زیاد استفاده میکنند.عاشق بازی کامپیوتری اند (دانشمندان، ریاضیدان) 4⃣هوش فضایی:این کودکان عاشق پازل اند و با هر چیزی که تصویری باشد ارتباط برقرار میکنند.آنها درک عمیقی از مثال سه بعدی دارند. با یک عروسک یا فیلم میتوانند آموزش ببینند. (ملوانان، خلبانان) 5⃣هوش بدنی-جنبشی: کودکانی که توانایی استفاده ماهرانه از حرکات بدنی و تجسم و کار کردن با اشیاء را دارند این هوش را دارند. موقع توضیح دادن زیاد دست تکان میدهند و درکلاس بخاطر حرکات به ظاهر اضافی اغلب با بچه های بیش فعال اشتباه گرفته میشوند (ورزشکاران، بازیگران) 6⃣هوش طبیعت گرایانه: کودکانی که عاشق رفتن به باغ وحش اند از این هوش برخورداند.عاشق حیوانات هستند (زیست شناسان، دامپزشکان، زنبورداران) 7⃣هوش میان فردی: کودکانی که عاشق فعالیتهای گروهی هستند و از تنهایی بیزارند از این نوع هوش برخوردارد. (پزشکان؛ فروشندگان) 8⃣هوش درون فردی: توانایی آگاه شدن از احساسات، انگیزه ها، و امیال خود. آنها عاشق جمع کردن کلکسیون تمبر و سکه و .. اند.(کلکسیونرها، عرفا و فیلسوفان) 9⃣هوش هستی گرا: این هوش کودک را به سوی شناخت و درک جهان ماورای فیزیک میکشاند.پاسخ و استدلالهای در مورد معنای زندگی و .. #آرنیکا_گلی #پارک_ژوراسیک_تهران #تیر۹۶ #بازی #شادی #arnika#myheart #park #happy #play #cameramama #mom #whityou #ig_kids #childernofinstagram#asalkhanum💕💕💕

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.