Photos and video with hashtag #d

#d

  • 6.6M Photos
  • Small
  • Medium
  • Large
- 😎ต้อเนื้อ😎 มันไม่เท่ห์เอาสะเลย!! มีลักษณะ เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมากจะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื้อดังกล่าวไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เนื้องอก แต่เป็นลักษณะของความเสื่อมของเยื่อบุตาซึ่งเกิดจากแสงอัลตราไวโลเลตเป็นหลักและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดกับดวงตา แต่จะก่อความรำคาญเวลาอักเสบ บวมแดง จะรู้สึกเคืองตา ถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงได้ เพราะจะไปกดอยู่ที่กระจกตา เป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับต้อลม แต่มีการยื่นเข้าไปในส่วนของกระจกตา(ตาดำ) ☉สาเหตุของโรคต้อเนื้อ☉ ➡ ต้อเนื้อและต้อลมเป็นโรคที่คล้ายคลึงกัน เกิดจากสาเหตุเดียวกันคือเกิดเนื่องมาจากแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เยื่อบุตาบริเวณนั้นเสื่อมลง โรคนี้จึงมักเกิดกับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคนี้ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอในเวลาออกกลางแจ้ง ➡ โรคนี้จะเจอเยอะในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร (แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร) 😢อาการของโรคต้อเนื้อ😢 ผู้ป่วยเป็นโรคต้อเนื้อและโรคต้อลมจะมีอาการเคืองตาแสบตา น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวเพราะไม่ได้กดกระจกตามากแต่ถ้าเป็นมาก เช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำจะทำให้ตามัวลง 😷การรักษาและการป้องกันโรคต้อเนื้อ😷 ➡ ใส่แว่นกันแดด, สวมหมวก, กางร่ม ในเวลาที่ออกกลางแจ้ง ➡ ใช้ยาหยอดตาในผู้ที่มีอาการเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แต่ยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อเนื้อหายไปได้ ต้อเนื้อที่เป็นน้อยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกเพราะไม่อันตรายต่อตา ใช้มากไม่ดี เพราะในยาหยอดตามีสเตียรอยด์อ่อนๆ จะส่งผลให้เป็นต้อหินได้ในอนาคต ➡ การผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้อเนื้อที่มีอาการมาก หรือต้อเนื้อที่ลุกลามเข้าไปบนกระจกตาดำมากพอสมควรและ/หรือมีผลทำให้ตามัว ผ่าแล้วหากมีพฤติกรรมเดิมๆ ก็กลับมาเป็นไวกว่าเดิม ➡ ทานดีคอนแทค ฟื้นฟูปลอดภัย ไม่พึ่งเคมี ไม่ต้องเจ็บตัว **สุขภาพตาก็เหมือนสุขภาพร่างกายทั่วไปที่ควร เข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรับประทานดีคอนแทคต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ท่านต้องการตัวช่วยมั้ย? ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อคุณได้ลองทาน ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค Dcontact  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของดวงตา ดังนั้น -ท่านที่มีสภาพตาสั้นเทียม, สายตายาว, สายตาเอียง -ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน -ท่านที่มีจอสายตาแปรปรวน T.095 1631917
- 😎ต้อเนื้อ😎 มันไม่เท่ห์เอาสะเลย!! มีลักษณะ เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมากจะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื้อดังกล่าวไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เนื้องอก แต่เป็นลักษณะของความเสื่อมของเยื่อบุตาซึ่งเกิดจากแสงอัลตราไวโลเลตเป็นหลักและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดกับดวงตา แต่จะก่อความรำคาญเวลาอักเสบ บวมแดง จะรู้สึกเคืองตา ถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงได้ เพราะจะไปกดอยู่ที่กระจกตา เป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับต้อลม แต่มีการยื่นเข้าไปในส่วนของกระจกตา(ตาดำ) ☉สาเหตุของโรคต้อเนื้อ☉ ➡ ต้อเนื้อและต้อลมเป็นโรคที่คล้ายคลึงกัน เกิดจากสาเหตุเดียวกันคือเกิดเนื่องมาจากแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เยื่อบุตาบริเวณนั้นเสื่อมลง โรคนี้จึงมักเกิดกับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคนี้ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอในเวลาออกกลางแจ้ง ➡ โรคนี้จะเจอเยอะในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร (แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร) 😢อาการของโรคต้อเนื้อ😢 ผู้ป่วยเป็นโรคต้อเนื้อและโรคต้อลมจะมีอาการเคืองตาแสบตา น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวเพราะไม่ได้กดกระจกตามากแต่ถ้าเป็นมาก เช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำจะทำให้ตามัวลง 😷การรักษาและการป้องกันโรคต้อเนื้อ😷 ➡ ใส่แว่นกันแดด, สวมหมวก, กางร่ม ในเวลาที่ออกกลางแจ้ง ➡ ใช้ยาหยอดตาในผู้ที่มีอาการเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แต่ยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อเนื้อหายไปได้ ต้อเนื้อที่เป็นน้อยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกเพราะไม่อันตรายต่อตา ใช้มากไม่ดี เพราะในยาหยอดตามีสเตียรอยด์อ่อนๆ จะส่งผลให้เป็นต้อหินได้ในอนาคต ➡ การผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้อเนื้อที่มีอาการมาก หรือต้อเนื้อที่ลุกลามเข้าไปบนกระจกตาดำมากพอสมควรและ/หรือมีผลทำให้ตามัว ผ่าแล้วหากมีพฤติกรรมเดิมๆ ก็กลับมาเป็นไวกว่าเดิม ➡ ทานดีคอนแทค ฟื้นฟูปลอดภัย ไม่พึ่งเคมี ไม่ต้องเจ็บตัว **สุขภาพตาก็เหมือนสุขภาพร่างกายทั่วไปที่ควร เข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรับประทานดีคอนแทคต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ท่านต้องการตัวช่วยมั้ย? ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อคุณได้ลองทาน ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค Dcontact  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของดวงตา ดังนั้น -ท่านที่มีสภาพตาสั้นเทียม, สายตายาว, สายตาเอียง -ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน -ท่านที่มีจอสายตาแปรปรวน T.095 1631917
- 😎ต้อเนื้อ😎 มันไม่เท่ห์เอาสะเลย!! มีลักษณะ เป็นแผ่นเนื้อรูปสามเหลี่ยม งอกจากตาขาวลามเข้าไปในตาดำ มักพบริเวณหัวตามากกว่าหางตา ต้อเนื้อจะค่อยๆโต ลุกลามอย่างช้าๆเข้าไปในตาดำ ถ้าเป็นมากจะลามเข้าไปจนถึงกลางตาดำปิดรูม่านตา ซึ่งจะปิดบังการมองเห็นทำให้ตามัวได้ เนื้อดังกล่าวไม่ใช่มะเร็ง ไม่ใช่เนื้องอก แต่เป็นลักษณะของความเสื่อมของเยื่อบุตาซึ่งเกิดจากแสงอัลตราไวโลเลตเป็นหลักและไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดกับดวงตา แต่จะก่อความรำคาญเวลาอักเสบ บวมแดง จะรู้สึกเคืองตา ถ้าเป็นเยอะก็จะมีปัญหาเรื่องสายตาเอียงได้ เพราะจะไปกดอยู่ที่กระจกตา เป็นโรคกลุ่มเดียวกันกับต้อลม แต่มีการยื่นเข้าไปในส่วนของกระจกตา(ตาดำ) ☉สาเหตุของโรคต้อเนื้อ☉ ➡ ต้อเนื้อและต้อลมเป็นโรคที่คล้ายคลึงกัน เกิดจากสาเหตุเดียวกันคือเกิดเนื่องมาจากแสงอัลตราไวโอเลตทำให้เยื่อบุตาบริเวณนั้นเสื่อมลง โรคนี้จึงมักเกิดกับผู้ที่ทำงานกลางแจ้ง ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้ผู้ป่วยโรคนี้ใส่แว่นกันแดดไว้เสมอในเวลาออกกลางแจ้ง ➡ โรคนี้จะเจอเยอะในประเทศที่อยู่ในแถบเส้นศูนย์สูตร (แสงอาทิตย์จะมีความร้อนมากกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตร) 😢อาการของโรคต้อเนื้อ😢 ผู้ป่วยเป็นโรคต้อเนื้อและโรคต้อลมจะมีอาการเคืองตาแสบตา น้ำตาไหล ตาแดง คันตา ถ้าเป็นน้อยจะไม่ทำให้ตามัวเพราะไม่ได้กดกระจกตามากแต่ถ้าเป็นมาก เช่นในกรณีที่ต้อเนื้อลุกลามเข้ามาถึงกลางตาดำจะทำให้ตามัวลง 😷การรักษาและการป้องกันโรคต้อเนื้อ😷 ➡ ใส่แว่นกันแดด, สวมหมวก, กางร่ม ในเวลาที่ออกกลางแจ้ง ➡ ใช้ยาหยอดตาในผู้ที่มีอาการเคืองตา ตาแดง น้ำตาไหล แต่ยาหยอดตาไม่สามารถทำให้ต้อเนื้อหายไปได้ ต้อเนื้อที่เป็นน้อยไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออกเพราะไม่อันตรายต่อตา ใช้มากไม่ดี เพราะในยาหยอดตามีสเตียรอยด์อ่อนๆ จะส่งผลให้เป็นต้อหินได้ในอนาคต ➡ การผ่าตัดจะทำให้ผู้ป่วยต้อเนื้อที่มีอาการมาก หรือต้อเนื้อที่ลุกลามเข้าไปบนกระจกตาดำมากพอสมควรและ/หรือมีผลทำให้ตามัว ผ่าแล้วหากมีพฤติกรรมเดิมๆ ก็กลับมาเป็นไวกว่าเดิม ➡ ทานดีคอนแทค ฟื้นฟูปลอดภัย ไม่พึ่งเคมี ไม่ต้องเจ็บตัว **สุขภาพตาก็เหมือนสุขภาพร่างกายทั่วไปที่ควร เข้ารับการตรวจสุขภาพตาประจำทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ควรเข้ารับการตรวจโดยจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และรับประทานดีคอนแทคต่อเนื่องเป็นประจำทุกวัน ท่านต้องการตัวช่วยมั้ย? ปัญหาเหล่านี้จะหมดไป เมื่อคุณได้ลองทาน ผลิตภัณฑ์ดีคอนแทค Dcontact  เหมาะสำหรับผู้ที่มีอาการของดวงตา ดังนั้น -ท่านที่มีสภาพตาสั้นเทียม, สายตายาว, สายตาเอียง -ผู้ที่ใช้คอนแทคเลนส์มาเป็นระยะเวลานาน -ท่านที่มีจอสายตาแปรปรวน T.095 1631917

This product uses the Instagram API but is not endorsed or certified by Instagram. All Instagram™ logos and trademarks displayed on this application are property of Instagram.