#oregon

Instagram photo by mahta.deylaman . زندگی مانند یک جادوگر، یعنی شما هر آنچه میخواهید بدست آورید را از درون، و از لایه های عمیق تر وجود خود، و بر اساس شناخت عمیق تر خود از قوانین جهان و حقیقتی که در این لحظه در آن هستید، بدست آورده و سپس آنرا در مقابل خود ظاهر نمایید. یک قدرت نامحدودی که از دید همه، کارهای او مانند کارهای یک جادوگر میماند، با چشم روی هم گذاشتنی، در تمام جهان اثر میگذارد و عمیقا این را فهمیده است که هر آنچه در زندگی و در مقابل چشمانش رخ میدهد، توسط درونش کنترل میشود. او حتی یک درصد هم به این موضوع شک ندارد ! اصلا به وجود جهانی در بیرون از خود باوری ندارد ! بلکه جهان درون را مقدم بر هر چیز دیگری میداند و دقیقا به همین علت است که مانند یک جادوگر زندگی میکند. . . در حالیکه مردم عادی، بسیار غرق در جهان فیزیکی و نسبت به سختی ها بسیار واکنش پذیر هستند، (البته اگر الان باز گیر ندید که چرا نگاه از بالا داری و میگویی مردم عادی)😩. . Gus Van Sant - Paranoid Park #2007 #gusvansant #paranoid #park #blakenelson #portland #oregon #skateboard #skate #sea #walking #back #cinema #masterpiece #nature #green #blue
view all 8.7M photos